Gå til innhold
Annonse

Teknologisk utvikling og lovverk må spille i takt

Fra seminaret i regi av ZERO og NCE Maritime CleanTech. Foto: NCE Maritime CleanTech
Fra seminaret i regi av ZERO og NCE Maritime CleanTech. Foto: NCE Maritime CleanTech

Denne uken inviterte miljøstiftelsen Zero og NCE Maritime CleanTech til seminar der utslippsfrie løsninger langs kysten stod i fokus.

Annonse

Tilstede var 140 deltakere fra bransjen, samt stortingspolitikere i Energi- og miljøkomiteen, Liv Kari Eskeland (H), Ketil Kjenseth (V), Ole Andre Myhrvold (Sp), Lars Haltbrekken (SV), Else May Botten (Ap) og Tore Storehaug (KrF). Et vedtak om krav til å seile utslippsfritt i norske fjorder vil gjøre at de som seiler må bygge skipene slik at de kan ha batter/elektrisk/hydrogen fremdrift, og at vi kan få infrastruktur i norske havner med strøm til lading og hydrogen.

Verdensledende

Norge har verdensledende maritim leverandørindustri på nullutslippsløsninger. Gjennom elektrifiseringen av ferjeflåten har industrien vist at teknologien er klar og at norske leverandører er i verdensklasse og klare til levere løsningene. Verdens første helt utslippsfri bilfergesamband er nå nylig satt i drift over Nordfjorden (Anda-Lote sambandet), og mer enn 50 ferjer med batterier (helelektrisk og ladbar hybrid) vil være i drift ila de nærmeste par årene. Norge er i en unik posisjon til å lede an i denne utviklingen globalt, en utvikling som vil gi ringvirkninger i form av store klimagassreduksjoner. Gode politiske vedtak som får utviklingen til å spre seg videre til hele den maritime næringen i Norge av avgjørende for å få det til, som for eksempel krav om utslippsfrie fjorder. 

Lovverk på plass

Verdens største ladbar-hybrid passasjerskip «Color hybrid» er under bygging på Ulstein verft. Helge Otto Mathisen, konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt iColor Line, understreket viktigheten av at vi har myndigheter som tar et standpunkt. Det virker inn på hva man skal satse på i fremtiden. Her er aktører som Enova i særlig grad også medvirkende.

- Å redusere utslippet er ikke godt nok i 2018. Lovverk er og en utfordring. Vi må få på plass lovverk og, sier Bjørn Tore Orvik, Finans- og logistikkdirektør for Yara Porsgrunn, nå som «Yara Birkeland», verdens første utslippsfrie kontainerskip snart er under bygging.

Eksport av miljøteknologi til utenlandske redere.

Teknisk direktør Lasse Karlsen erkjenner at Sjøfartsdirektoratet begynner å få lang erfaring med å godkjenne ny, grønn teknologi. Da er det viktig at kommuner, fylkeskommuner og stat, samarbeider om å få til en god struktur.

- Det vi gjør i Norge, blir sett av hele verden. Det er hyggelig for Sjøfartsdirektoratet at norske aktører går foran og viser miljøvennlige løsninger. Dette er viktig. Det er en utfordring for oss å finne sikkerhet i alle de nye prosjektene. Det kommer delegasjon på delagasjon som er på jakt etter å sjekke regulering av sikkerheten i dette. Det som utvikles her kan eksporteres til utlandet. Løsningen sitter i Norge. Vi har den største andelen av miljøskip i verden. Etabler et eksportforetak, oppfordrer han.

Annonse