Gå til innhold
Annonse
Fv. Miljøvernminister Ola Elvestuen, Emilie Dahl, Fredrik Samdal Solberg og Jonas Hopsdal fra NTNU,  Harald Solberg,  administrerende direktør i Norges Rederiforbund og Bård Vegard Solhjell i WWF. Foto: Sigbjørn Larsen.
Fv. Miljøvernminister Ola Elvestuen, Emilie Dahl, Fredrik Samdal Solberg og Jonas Hopsdal fra NTNU, Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund og Bård Vegard Solhjell i WWF. Foto: Sigbjørn Larsen.

Tre studenter fra NTNU presenterte i dag tre løsninger mot plast i havet under et møte i Norges Rederiforbund. – Tiltak mot marin forsøpling er noe av det viktigste vi kan jobbe med, sa miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

Annonse

Emilie Dahl, Fredrik Samdal Solberg og Jonas Hopsdal som er vinnerne fra en 48-timers casestudie konkurranse i regi av Kongsberg-gruppen har kommet frem til tre ulike løsninger mot plast i havet.

Elveanlegg

– Vi vet at ti av verdens største elver står for det meste av tilførselen av plast i havet, sier Emilie Dahl.

– Vi må derfor forhindre tilførselen av plast fra elevene til havet. Vi har designet elveanlegg som maskinelt og automatisk vil fjerne plasten fra elvene. Sensorer vil gjenkjenne plast fra andre produkter. Anlegget vil samle og bringe plasten fra elven opp på land hvor den kan kjøres bort og gjenvinnes eller bli til energi, la hun til.

Utnytte ledig skipskapasitet

–  Av de 29 millioner containerene som til enhver tid transporteres rundt i verden, så vet vi at mange går tomme tilbake når godset er levert, påpekte studentene.

–  Dersom vi hadde utnyttet bare seks prosent av denne kapasiteten kunne vi ha fått transportert all plasten til havn. Det burde opprettes mottak i de største av verdens havner der som forurensningen er størst. Så må det etableres panteordninger som skaper insentiver slik at det kan bli lønnsomt å redde kloden, mente studentene. 

Under møtet ble det vist et slående eksempel fra Nederland der man hadde tømt to poser med plastflasker ut i en gate.

– Folk bare sparket flaskene sammen, og gjorde ellers ingenting. Så tømte man to poser med panteflasker ut over i gaten. I løpet av en liten halvtime så var alle flaskene borte! Det er bare slik vi mennesker er. Kan vi tjene noe på å samle plast så blir det mye mer effektivt. I Norge vet vi at panteordninger virker, sa Elvestuen.

Plast må få en verdi

– Det er viktig at vi får satt en verdi på plastsøppelet. Slik det er i dag må skipene betale for å bringe plasten i land. Det er en omvendt forretningsmodell vi trenger. Plast kan bli til verdifull energi, sa Harald Solberg.

Miniubåter

Miniubåter som kan filtrere havet for mikroplast var det tredje forslaget fra studentene.

– Små effektive miniubåter som kan filtrere mikroplast, kan med optimale forhold samle opp 400 kilo mikroplast fra havet i løpet av en time, fremholdt studentene.

Sensorer vil kjenne igjen mikroplasten både visuellt og på vekt. 

– Dessverre har plankton samme vekt som mikroplast, men ved å sende plast og plankton gjennom en turbin med rotasjon så vil plaktonen samle seg i midten og kan ledes ut av miniubåten mens mikroplasten vil samles langs sidene og kan skilles ut og samles opp, sa de avslutningsvis. 

Annonse