Gå til innhold
Annonse
Trist sorti - vi frykter at siste industrielle skipsproduksjon nå er til ende ved Fosen-verftet i Rissa kommune. Arkivfoto: Asle Strønen
Trist sorti - vi frykter at siste industrielle skipsproduksjon nå er til ende ved Fosen-verftet i Rissa kommune. Arkivfoto: Asle Strønen
Annonse

Styret i skipsverftet NorYards Fosen har besluttet å begjære oppbud. Begjæringen blir levert Fosen Tingrett uten opphold. Bakgrunnen er kansellering av ordre på bygging av et konstruksjonsskip for BOA IMR, et selskap i BOA Gruppen i Trondheim.

Eierselskapet til NorYards AS, Calexco S.a.r.l, har siden kanselleringen vært i dialog og forhandlinger med medeier i BOA IMR, BOA Offshore AS, for å finne en løsning som kunne gi grunnlag for trekke kanselleringen av 23. september 2015.

Adm.dir. Ivar K. Hanson i NorYards AS fastslår overfor www.skipsrevyen.no at det i denne prosessen ble klart at det ikke var mulig å finne en løsning det var mulig å bli enige om, og at BOA Offshore gjennom sin majoritetsdel i BOA IMR valgte å opprettholde kanselleringen. Etter hva skipsrevyen kjenner til er det uenighet mellom partene når det gjelder verftseierselskapet Calexo S.a.r.l innbetaling av sin del av egenkapitalen i BOA IMR AS. Calexo mener det var inngått en muntlig forståelse med BOA Offshore om utsettelse med betaling av rundt 16 millioner kroner. Det benekter BOA Offshore og opprettholder kanselleringen. Denne versjonen ønsker Hanson ikke å kommentere.

– Jeg bare konstaterer at partene ikke er enige og at kanselleringen er opprettholdt, sier han til www.skipsrevyen.no.

– Nå må vi konsentrere oss om å finne veien videre. Det er trist for de ansatte og for NorYards. Fosen var et veldig viktig verft for oss. Nå sitter vi tilbake med BMV Laksevåg. Vi har en del service- og ombyggingsavtaler, både med Sjøforsvaret og Redningsselskapet samt normalt sett også mye service og ombyggingsoppdrag for andre, men vi mangler nybygg. Skal dette gå rundt trenger vi også nybyggingskontrakter. Bare reperasjoner, ombygginger og service er ikke nok, sier Hanson.

– Er du optimistisk på vegne av NorYards.

– Det er litt vanskelig å være optimistisk i en slik problematisk situasjon og i det elendige markedet vi for tiden har, men vi må bare jobbe hardt og jeg håper vi lykkes. Det bør være mulig å overleve med ett verft, men det blir tøft og vi må sette foten godt i bakken og stå på, sier han.

– Kanselleringen av bygg nr. 92 setter  NorYards Fosen AS i en økonomisk situasjon der selskapet ikke er i stand til å overholde sine forpliktelser. Selv om styret og ledelsen i NorYards Fosen har lagt ned et omfattende arbeid for å prøve å  inngå nye ordrer som kunne ha sikret videre forsvarlig drift av selskapet, har dette ikke vært mulig å få til i dagens svært dårlige marked. Det har heller ikke vært mulig å etablere finansiering som kunne ha sikret tilstrekkelig egenkapital og likviditet til forsvarlig drift i det utfordrende markedet vi er inne i, sier Hanson.

Derfor er styret kommet til at vilkårene for å begjære konkurs foreligger i henhold til konkurslovens paragraf 60, jf. paragrafene 61,62 og 66.

Hanson vil takke de 72 fast ansatte ved Fosen som har stilt på jobb i denne vanskelige tiden, og beklager at det ikke lykkes å redde verftet.

Les intervjuet i Adresseavisa med BOA her.

 

 

-