Gå til innhold
Annonse

Norsk flagg anses som kvalitetsflagg av US Coast Guard

Et historisk motiv: Norsk flagg i hekken på
Et historisk motiv: Norsk flagg i hekken på "Sleipner", før hennes tragiske endelikt. Foto: Skipsrevyen
Annonse

I en tilbakemelding fra United States Coast Guard så anerkjennes norsk flagg nok en gang som et kvalitetsflagg innen skipsfarten.

At Norge kvalifiserer seg til å fortsatt stå på listen Quality Shipping for the 21st Century (Qualship21), viser at det er kvalitet på skipene som har norsk flagg.

- Dette er viktig både for Norge som flaggstat og for de som velger norsk flagg i hekken, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en kommentar til tilbakemeldingen fra US Coast Guard.

Listen Qualship 21 baserer seg på antall tilbakeholdelser ved havnestatskontroller ved anløp i amerikanske havner. For å komme på kvalitetslisten må tilbakeholdelsesprosenten være under 1 prosent de siste tre årene.

- At Norge viderefører sin plassering på denne listen viser at norske skip har god kvalitet – noe som i tillegg til å fremme norsk flagg også har betydning for sikkerheten, sier Alf Tore Sørheim som er underdirektør i Avdeling for inspeksjon og beredskap i Sjøfartsdirektoratet.

Norge har nå ligget på listen i flere år, noe som også underbygger påstanden om at det norske flagget er et kvalitetsflagg.