Gå til innhold

Norled bygger verdens første hydrogen-elektriske ferge

Norled har fått konsesjon til å drifte verdens første hydrogen-elektriske ferge i Rogaland. 

Statens Vegvesen melder at de har innstilt Norled AS som vinner og kontraktspartner for riksvegfergesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland. Karensperioden for tildeling er satt til 10 dager. Kontrakten vil signeres etter utløp av den. Tre norske rederier har vært deltakere.i anbudskonkurransen. 

Kontrakten inkluderer utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen. I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

- Norled har vært første ute med mange viktige nyvinninger innenfor skipsfarten de seneste årene - som verdens første helt utslippsfrie ferje, verdens første hybridversjon, verdens første ferje med autodokking og induktive lading, og verdens første hybride hurtigbåter. Innovasjon er nærmest en del av vårt DNA, og vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende utfordringen, sier Ingvald Løyning, styreleder i Norled og konsernsjef i DSD i en pressemelding fra Nordled. 

Kontraktsperioden går over 10 år og løper fra 15. april 2021 til 28. februar 2031.