Gå til innhold
Annonse
Fra venstre: Visestatsminister Isabella Lövin fra Sverige, avdelingsleder, Ministeriet for økonomisk samarbeid og utvikling fra Tyskland, Ulrike Haupt, direktør i Verdensbanken Karin Kemper og utviklingsminister Nikolai Astrup. Foto: Kristin Enstad, UD.
Fra venstre: Visestatsminister Isabella Lövin fra Sverige, avdelingsleder, Ministeriet for økonomisk samarbeid og utvikling fra Tyskland, Ulrike Haupt, direktør i Verdensbanken Karin Kemper og utviklingsminister Nikolai Astrup. Foto: Kristin Enstad, UD.

I samarbeid med Verdensbanken og flere andre giverland, skal Norge være med å bekjempe marin forsøpling gjennom det nye havfondet Problue

Annonse

- Marin forsøpling er blant de raskest voksende miljøproblemene verden står overfor. Hvert minutt havner 15 tonn avfall i havene. Dette må vi sette en stopper for. Norge har derfor tatt initiativ til å inkludere forebygging av marin forsøpling og mikroplast som en del av Verdensbankens nye havfond. Dette vil være viktig for å nå bærekraftsmålene og FNs mål om en nullvisjon for utslipp av avfall og mikroplast i havet, sier utviklingsminister Nikolai Astrup i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Flergiverfondet Problue, som Norge tok initiativ til, har i løpet av bare sju måneder engasjert åtte giverland (Canada, Sverige, Danmark, Island, Frankrike, Tyskland, Europakommisjonen og Norge). Dette viser en stor internasjonal vilje til å bidra i et globalt krafttak, og giverne har så langt forpliktet seg til å støtte fondet med over 900 millioner kroner. 

Under konferansen Sustainable Blue Economy i Nairobi signerte i dag utviklingsminister Nikolai Astrup en avtale med Verdensbanken om støtte til forebygging av marin forsøpling og mikroplast. Avtalen beløper seg til 110 millioner kroner for 2018. I tillegg inngås en avtale om 25 millioner kroner til bærekraftig fiskeri. Dette er en del av en større norsk satsing for å bistå utviklingsland i å bekjempe marin forsøpling. Norge har gjennom et eget bistandsprogram avsatt 280 millioner kroner til dette formålet i inneværende år og 1.6 milliarder kroner over de kommende fire år. Problue er et viktig element i dette bistandsprogrammet.

- På globalt nivå kommer så mye som 80 prosent av søppelet som havner i havet fra kilder på land. Å bidra til å forbedre avfallshåndteringssystemer vil derfor være en helt sentral oppgave for fondet, sier Astrup. 

I fjor høst stod Norge bak forslaget som fikk FNs miljøforsamling med på en nullvisjon om utslipp av plast og mikroplast i havet. I oppfølgingen av dette arbeider Norge nå videre i FN for å styrke det internasjonale rammeverket for å forhindre marin forsøpling og mikroplast.

 

Annonse