Gå til innhold
Annonse
West Sirius. Internasjonale skipsverft savner flere kontraheringer av denne typen. Foto: Seadrill.
West Sirius. Internasjonale skipsverft savner flere kontraheringer av denne typen. Foto: Seadrill.
Annonse

Kontraheringslysten i verden har avtatt til dels dramatisk i 2015, og dette gjelder også for norske rederiers vedkommende. I 2013 var Norge(*) på 3. plass basert på verdien av nye ordrer, kun etter Hellas og Kina,− og i 2012 faktisk på 1. plass. Etter 10 måneder i 2015 er Norge nede på 7. plass etter Japan, Kina, Hellas, Danmark, Sør-Korea og Tyskland – og på 9. plass målt i antall skip bestilt. Også her er de tre største Japan, Kina og Hellas.

For Norges vedkommende er verdien av de nye ordrene i 2015 $2,3 mrd. mot i 2013 (hele året) $12,5 mrd.

Den globale ordreboken

for skip har falt med 8% målt i dwt siden året startet, og ordreboken utgjør 17% av eksisterende flåte. Kontraheringsaktiviteten har falt med 23% fra samme periode året før målt i dwt, til laveste nivå siden 2012. Det er spesielt bulk carrier sektoren som har fått merke dette, noe som påvirker mest kinesiske skipsbyggere.

Men andre sektorer har gjort det svært bra, og spesielt store tankskip. Handy product investeringene derimot har falt betydelig, og det samme gjelder kjemikalieskip, – antageligvis til store glede for de som driver innen disse segmentene. Totalt sett ligger tankinvesteringene ca. 11% høyere enn i 2014 annualisert.

Til tross for ovennevnte:

per 1. november 2015 står norske rederier for totalt 174 ordrer ved utenlandske skipsverft for bygging av tankskip, bulk carriers, LPG, LNG, bilskip, containerskip, ferger, general cargo og cement carriers. Og ordrene fordeler seg på så mange som 40 kontrahenter. Les hele artikkelen “Norsk shipping – mer enn Offshore” i Skipsrevyen nr. 8/2015’.

(*) Vi har ved flere anledninger påpekt at for noen av de "norske" kan det diskuteres om kontrahentene er norske, begrunnet med base og nasjonalitet i utlandet. Hvis man skal ta bort noen av disse, blir faktisk Norges posisjon heller beskjeden.

zachs@skipsrevyen.no

Tallmateriale: Clarksons Research

Annonse