Gå til innhold
Annonse

NFT investerer i økt oppetid for brønnbåtflåte

MS Novatrans. Foto: Norsk Fisketransport.
MS Novatrans. Foto: Norsk Fisketransport.

Pumpe- og væskehåndteringsspesialisten PG Flow Solutions skal sammen med Norsk Fisketransport AS (NFT) utvikle et nytt serviceprogram for ytterligere å optimalisere operasjonell oppetid for rederiets fartøyer.

Annonse

PG Flow Solutions har bistått NFT med å identifisere fleksible pumpesystemer som kan anvendes på tvers av selskapets brønnbåter. I kjølvannet av dette har NTF identifisert og bestilt utvalgte last-kritiske pumper klargjort for lagring, og som står til disposisjon som reservepumper for bruk på flere av NFTs brønnbåter, kommer det frem i en pressemelding. 

PG Flow Solutions igangsetter nå også et pilotprosjekt for tilstandsovervåkning av pumpene. Målet er å identifisere kritiske parametere som reduserer risikoen for ikke-planlagt operasjonell nedetid.

- Evner man å optimalisere driften på pumpesystemene om bord, klarer man å øke antall timer og dager en brønnbåt er i drift i løpet av et år. Det betyr økt forutsigbarhet for både brønnbåtrederi og oppdrettsselskapene, og ikke minst økonomisk gevinst for begge parter. Det er inspirerende å jobbe med aktører som NFT som kontinuerlig er på søken etter små og store forbedringer for å ytterligere forbedre driftssikkerhet og leveranseevne, sier Marius Martinsen, leder for lifecycle services i PG Flow Solutions.

Gevinster

Martinsen viser også til en rekke andre gevinster som NFT kan oppnå gjennom sin offensive tilnærming til forebyggende vedlikehold.

- Forbedret drift av utstyret, reduserte reparasjonskostnader ettersom feil identifiseres mens de ennå er små, mer effektivt bruk av mannskap og andre ressurser og bedre planlegging av deleforbruk og bestillinger. Alt dette bidrar til reduksjon av totale driftskostnader, legger han til. 

PG Flow Solutions har ikke oppgitt kontraktsverdien for pumpeleveransene og samarbeidet selskapet har med NFT.

  • Norsk Fisketransport AS leverer brønnbåttjenester langs store deler av Norskekysten. Selskapet opererer i dag åtte brønnbåter.
  • PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold. Konsernets datterselskap Calder Ltd opererer utfra et tilsvarende anlegg i Worcester utenfor Birmingham i Storbritannia, mens datterselskapet Cflow Fish Handling AS operer utfra Ålesund i Norge.
Annonse