Gå til innhold
Annonse
Arkivfoto: Pent motiv med
Arkivfoto: Pent motiv med "Wilson North".
Annonse

Bergensrederiet Wilson ASA bedret inntektsnivået i tredje kvartal, men færre seilingsdager og bortfall av systemaktivitet innen 2000 dwt-segmentet ga lavere inntekter.

Omsetningen i perioden ble 59,5 millioner euro, mot 67,9 for tredje kvartal 2014. Netto fraktinntekter, tilsvarende skipsinntekter på TC-basis beløp seg til 30,8 millioner euro i tredje kvartal 2015, noe som er 3,6 millioner euro svakere enn for tilsvarende periode i fjor.

Wilson-konsernets driftskostnader, medregnet TC-hyre og administrasjonskostnader, men utenom avskrivninger, utgjorde i tredje kvartal 22,3 millioner euro, mot 25,5 millioner euro i tilsvarende kvartal 2014. Årets tredje kvartal er imidlertid påvirket av en inntektsføring av en balansepost på tre millioner euro til pensjon.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Wilson-konsernet i perioden var 8,5 millioner euro mot 9,3 millioner i trede kvartal 2014. Driftsresultatet i konsernet ble i årets tredje kvartal ble tre millioner euro, mot 3,7 i millioner for samme periode 2014. Resultat før skatt ble i tredje kvartal i år 0,4 millioner euro mot 2,5 millioner euro for tredje kvartal 2014. Perioderesultat ble derved minus 0,7 millioner euro i år, mot pluss 2,4 millioner for samme kvartal i fjor.

Styret venter et bedre resultat fra drift for fjerde kvartal i år.

Kristian Eidesvik er gjennom Caiano Eiendom AS største aksjonær med 89,59 prosent av aksjene i det børsnoterte bergenske tørrlastrederiet. I tillegg har Caiano Eiendom måttet innløse til sammen 135.000 aksjer, men disse er pt ikke overført  grunnet en tvistesak mellom partene.