Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto, Pixabay
Illustrasjonsfoto, Pixabay
Annonse

I løpet av 3. kvartal 2016 ble det ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå, transportert 44,5 millioner tonn gods til eller fra de største norske havnene. Dette var 4,9 millioner, eller nesten 10 prosent mindre enn i 3. kvartal 2015.

Transport av gods sjøveien hadde en nedgang eller forble tilnærmet uendret for de fleste lastetypene i 3. kvartal 2016 sammenlignet med samme periode i 2015.

Les også: Gods fra vei til sjø - store klimagevinster

Malmprouksjon førte både til oppgang og nedgang

Totalt sett ble våtbulk-transporten redusert med 19 prosent til 19,5 millioner. Alle de større våtbulkhavnene som Tønsberg, Karmsund og Sør-Varanger, Kirkenes havn kunne alle rapportere om en nedgang i våtbulk. For landets største våtbulkhavn, Bergen og omland havnevesen, forble våtbulk-transporten uforandret.

Transporten av tørrbulk var på landsbasis stort sett uendret, men i Narvik som er størst på transport av tørrbulk, hovedsakelig malm, økte transporten med 17 prosent fra 3. kvartal 2015. I Sør- Varanger, Kirkenes havn gikk andelen tørrbulk tilsvarende ned i antall tonn transportert grunnet opphør av malmproduksjon.

Økt godsmengde per container

Det ble fraktet 1,4 millioner tonn gods i containere i 3. kvartal 2016, en nedgang på 2,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2015.

Totalt ble det fraktet 174 000 containere med og uten last, 20 000 færre enn i samme periode året før. Gjennomsnittlig godsmengde per container har økt med 1,5 tonn til 13,4 tonn.

Oslo, Larvik og Kristiansand er de største containerhavnene, og der ble det fraktet til sammen 601 000 tonn gods og 74 500 containere.

Små endringer i persontransport

Også når det gjelder persontransport peker pilene nedover for 3. kvartal 2016, utenlandsfergene hadde i perioden 2,3 millioner passasjerer, et fall på 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2015.

Frakt av personbiler, motorsykler og medfølgende tilhengere/campingvogner og busser med fergene til og fra utlandet forble omtrent det samme som fjorårets tredje kvartal.

Innenlands, falt antallet passasjerer med Hurtigruten med 0,7 prosent sammenlignet med fjorårets 3. kvartal.