Gå til innhold
Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, skryter av næringskomiteen på Stortinget. Foto: Maritimt Forum
Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, skryter av næringskomiteen på Stortinget. Foto: Maritimt Forum

Maritimt Forum er svært tilfreds med det arbeidet Næringskomiteen har lagt ned i sin innstilling til Maritim Stortingsmelding. Innstillingen ble presentert sent onsdag kveld.

- Innstillingen viser at det er flertall for en mer aktiv maritim politikk. Vi er glade for at næringskomiteen har konkretisert mange av fellesambisjonene, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Det er flertall i næringskomiteen for å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk, for å få på plass en ordning for resirkulering av offshoreskip og -rigger, opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, forsere bygging av statlige skip, i større grad plassere offentlige oppdrag ved norske verft og at staten må bidra mer til lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.

Komiteen er også tydelig på at havvind og grønn skipsfart må bli satsingsområder i årene som kommer.

Innstillingen fra Næringskomiteen behandles i Stortinget neste uke.

Les også: