Gå til innhold
Annonse

Mye uavklart rundt Havfarmene – kan bli bygget i Norge

Havfarmen skal nå bli en realitet, og forventes klar i 2020. Foto: Nordlaks.
Havfarmen skal nå bli en realitet, og forventes klar i 2020. Foto: Nordlaks.
Annonse

Hvem som skal bygge havfarmene er Nordlaks enda i tankeboksen om, men miljøkoordinator Bjarne Johansen sier selskapet forventer at de skal være igang med bygging av Havfarm 1 neste år.

Av Therese Soltveit / Kyst.no

Nordlaks søkte i november 2015 om 39 utviklingstillatelser for å realisere konseptet Havfarmene. Selskapet fikk før jul tildelt 10 utviklingstillatelser for å bygge én av disse. Oppdrettsselskapet ønsket flere konsesjoner for å realisere konseptet og klaget inn til Nærings- og fiskeridepartementet. De fikk nylig delvis medhold i sin klage, og fikk tillatelse til å realisere både Havfarm 1, som er en stasjonær konstruksjon og Havfarm 3 som er dynamisk.

Miljøkoordinator Bjarne Johansen i Nordlaks. Foto: Privat/LinkedIn.
Miljøkoordinator Bjarne Johansen i Nordlaks. Foto: Privat/LinkedIn.

Prosjektleder for Havfarm og miljøkoordinator Bjarne Johansen i Nordlaks sier til kyst.no at de ser på flere alternativer, inkludert norske tilbydere for byggingen av konseptene.

– Det er ikke avklart når Havfarmen skal bygges, men vi har et mål om oppstart av bygging første halvår 2018, sier han.

Han forteller at det nå pågår et omfattende arbeid med revidering av design, samtidig som Nordlaks gjør forberedelser til modelltest.

Klar tidlig i 2020

– Hvor lang tid forventer dere byggingen skal ta? 

– Det avhenger av flere faktorer, men utgangspunktet er at Havfarm 1 skal levers tidlig i 2020. Fisk i sjø forventes første halvår 2020, opplyser han.

Prosjektet sier han i seg selv vil medføre store investeringer, men vil også medføre behov for investeringer i infrastruktur og omkringliggende virksomhet.

– Endelige summer er naturligvis ikke sikkert, men det vil være snakk om flere milliarder, forteller Johansen.

Ulikhetene på de to havfarmene de har fått tillatelse på  forklarer han med at Havfarm 1 vil være fast fortøyd på en lokalitet, uten egen framdrift. Havfarm 3 vil ha egen framdrift, og vil dermed kunne driftes mer mobilt ved ulike lokaliteter ut fra hva som er optimalt med hensyn til miljø, fiskevelferd, produksjon osv.

– Dette åpner for ulike driftscenarier, og både miljømessig og økonomisk bærekraftig utnyttelse av lokaliteter hvor det vil være svært utfordrende eller umulig/uforsvarlig å ligge med en fast fortøyd konstruksjon året rundt, legger han til.

Fakta om havfarmen:

  • Lengde: 431 meter. Bredde: 54 meter. Dypeste dypgang: 10 meter. Dybde på not: 60 meter.
  • Skal ligge på svai i åpent farvann, forankret med teknologi fra offshoreindustrien.
  • Skal ha roterbare thrustere (propeller) for framdrift og posisjonering.
  • Skal redusere organisk belastning, smittepress fra lakselus og rømningsfare.
  • Skal forbedre fiskevelferd, kostnadseffektivitet og sikkerhet.
  • Den første Havfarmen vil koste totalt rundt én milliard kroner. En betydelig andel er utviklingskostnader som kan reduseres for de neste byggene, ifølge selskapet.