Gå til innhold
Annonse

Mobilt system for satellittnavigasjon gir sikrere losing

Ved bruk av satellittinformasjon i kombinasjon med andre elektroniske verktøy får losen er mer nøyaktig oversikt over seilingsforholdene (Kart: ADX PPU).
Ved bruk av satellittinformasjon i kombinasjon med andre elektroniske verktøy får losen er mer nøyaktig oversikt over seilingsforholdene (Kart: ADX PPU).
Annonse

Lørdag 16. februar ble Kystverkets nye ”navigasjonskoffert” benyttet ved losing av produksjons- og oljelagringsskipet ”Alvheim”. Navigasjonskofferten (ADX PPU) øker både kvaliteten og sikkerheten ved losoppdrag om bord på fartøy og rigger som mangler navigasjonsutrustning.

- Informasjonen vi mottar via navigasjonskofferten fungerer som en slags fasit som kvalitetssikrer vår valgte seilingsrute. Det er et utrolig godt hjelpeverktøy for oss, og skaper trygghet både for oss og kunden, sier statslos Geir Sigve Thorsen som var vakthavende los ved utseilingen av fartøyet gjennom flaskehalsen Karmsundet.

Thorsen forteller at oppdraget gikk som planlagt, uten problemer. Sammen med loskollega Kyrre Pettersen veiledet han de fem taubåtene under slepet av det 252 meter lange fartøyet fra Haugesund til Åmoyfjorden like ved Stavanger. Om bord i den ledende taubåten var også statslos Arve Gangåssæter. Slepeoppdraget tok 12 timer.

Det flytende produksjonsfartøyet "Alvheim" har et 8200 tonn stort prosessanlegg ombord, med utstyr til en verdi av 2,2 milliarder kroner.

Robust og pålitelig

I en testrapport gjennomført av Kystverket i 2007 blir navigasjonskofferten beskrevet som ”robust og pålitelig”. Navigasjonssystemet gjør det mulig å hente satellittinformasjon fra det amerikanske GPS systemet og det russiske GLONASS systemet, som sammen med et filtreringssystem gir nøyaktig posisjon, kurs og hastighet ved kursendring (ROT).

Ved å kombinere GPS og GLONASS teknologi får man tilgang til rundt 60 prosent flere satellitter sammenlignet med et vanlig GPS system. Dette er svært nyttig om bord på rigger hvor båretårn og kraner kan skjerme for satellittmottak. Navigasjonskofferten har i tillegg en innebygd AIS mottaker, noe som gjør at annen skipstrafikk kan plottes i det elektroniske sjøkartet som er en integrert del av navigasjonskofferten.

Ser behov for flere
Det er foreløpig kun én navigasjonskoffert i Kystverket, men med tanke på økende olje- og gassaktivitet ser Kystverket behov for ytterligere to i Nord-Norge og på Vestlandet på sikt.

- Denne type fartøy og rigger transporterer veldig store verdier om bord. De som er ansvarlige senker skuldrene når de erfarer at losene kombinerer avansert teknologi med tradisjonelle navigasjonsløsninger. Tilbakemeldingene vi har fått fra brukere er ensidig positive, sier avdelingssjef Jon Leon Ervik i Senter for los og VTS i Kystverket.

Båtomtale av FPSO «ALVHEIM»

Annonse