Gå til innhold
Annonse
MS  «Rav» er en av nybyggene i den norske fiskeflåten de siste årene
MS «Rav» er en av nybyggene i den norske fiskeflåten de siste årene

I den norske fiskeflåten er det investert for nesten 12 milliarder fra 2008 til 2019, og fra og med i år vil det øke ytterligere. Det kommer fram i en ny rapport.

Annonse

Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien, som er utarbeidet av NORCE på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Den kraftige veksten i investeringer de siste årene forklares med en kombinasjon av generelt høy lønnsomhet, utvikling mot større og enheter (strukturkvoteordningen), mer avanserte og dyre fartøy og myndighetenes miljøpolitikk.

I tillegg kommer svak krone (høy lønnsomhet i norske kroner) og lav rente / lav finansieringskostnad. Framover er det vekst knyttet til enkelte svært store fartøy samt økende fokus på reduserte utslipp for kystfiskeflåten.

Ifølge rapporten forventes det tiltakende investeringer fra og med 2019, drevet av en del veldig store havfiskefartøy og omstrukturering av kystfiskeflåten.

 Flere aktører i næringen har blitt intervjuet i forbindelse med arbeidet med rapporten. Flere av de uttrykker bekymring for om kombinasjonen av lav rente, høye kvotepriser, investeringsvillige fiskeredere og utlånsvillige banker kan bidra til et ikke-bærekraftig gjeldsnivå, heter det i rapporten.

Sjømatnæringen har ifølge rapporten investert for mer enn 115 milliarder kroner siden de siste 19 årene

Annonse