Gå til innhold
Annonse

Mener lukket transport vil være utelukkende positivt

M/V Inter Caledonia er på kontrakt i Skottland, og Intership er dermed godt kjent med de utfordringene som regelverket der medfører for lukket transport. Foto: Intership
M/V Inter Caledonia er på kontrakt i Skottland, og Intership er dermed godt kjent med de utfordringene som regelverket der medfører for lukket transport. Foto: Intership

Kjetil Opshaug, flåtesjef i Intership, sier lukket transport og levering vil medføre at det blir langt bedre kontroll over potensiell smittespredning.

Annonse

Kyst.no skrev tidligere om at Sølvtrans stiller seg positive til forslaget om at all transport av fisk skal foregå lukket, etter at statssekretær Roy Angelvik (FRP) nylig uttale at fiskeriministeren sin ambisjon fra 1. januar 2021 er at all transport av fisk skal foregå under lukkede forhold. 

Har kompetansen

Kjetil Opshaug, som er flåtesjef i Intership, deler Sølvtrans sitt syn på saken og uttaler til Kyst.no at ambisjonene om å gå lukket må være utelukkende positivt.

- Vi har M/V Inter Caledonia på kontrakt i Skottland og er godt kjent med de utfordringene som regelverket der medfører for lukket transport, sier han.

Opshaug forteller at M/V Inter Caledonia også er rigget med omvendt osmose anlegg for egenproduksjon av ferskvann til AGD og lusebehandling. Disse behandlingene foregår på lukket system over lang tid slik at selskapet har over snart tre år opparbeidet seg stor kompetanse på dette området.

Flåtesjefen ser likevel at et eventuelt krav om utelukkende lukket transport kan skape problemer for brønnbåtnæringen.

- Når det gjelder brønnbåtnæringen i sin helhet så vil det nok medføre at mange av de eldre båtene ikke lenger vil tilfredsstille kravene. For å kunne dekke opp for den bufferen som ventemerdene er, vil det for enkelte oppdrettere medføre behov for økt transportkapasitet.

- Gjennomførbart med riktig utstyr

Flåten til Intership i Norge forteller han er i stor grad allerede tilpasset slik transport, så det vil ikke berøre dem i særlig grad.

- Er det mulig å gå lukket på lange avstander? Hvordan vil dette eventuelt slå ut på fiskevelferden?

Med riktig utstyr så er lukket transport over relativt store avstander gjennomførbart. Det bør imidlertid gjøres en innsats for å bedre vannkvaliteten på slike transporter. Jeg tenker da spesielt på å kunne kontrollere ammonium, pH og CO2 på en bedre måte enn det dagens teknologi tillater.

Opshaug mener at ved valg av riktig teknologi vil en nok kunne holde opp mot de samme tetthetene med fisk som ved åpen transport.

- Lukket transport gjør det også mulig å utføre levende kjøling på slaktefisken, noe som gir en vesentlig kvalitetsforbedring.

Han sier også at slakteriene vil kutte kostnaden som følger med drift av ventemerdanlegg, samt mindre håndtering knyttet til puming fra ventemerd.

For de slakteriene som har lengre transporter, mener Opshaug det vil medføre at en kanskje ikke vil klare å kjøre fisk effektivt nok med den brønnbåtkapasiteten som de har i dag.

- En må dermed øke kapasiteten noe og dette vil nødvendigvis medføre høyere kostnad, legger han til.

Knapp tid

Til Kyst.no sier flåtesjefen i Intership at de er positiv til at det gjøres reguleringer på dette området. Han understreker at problemstillingen har vært omtalt i næringen i «alle år» og at det vil kunne gi en langt bedre kontroll. 

Han mener det likevel vil bli noe knapt med tid for å få på plass den kapasiteten som kreves innen 1. januar 2021, dersom et eventuelt krav blir fremsatt.

- Jeg ser nok for meg at det blir en overgangsordning som går et par år utover fristen.

Det må presiseres at svarene til Opshaug er basert på transport av slaktefisk med direktelevering til land.

For smolttransport over lange distanser mener han problemstillingene er noe annerledes da det må anses som enda viktigere å ha god kontroll på vannkvaliteten.

- Jeg vil tro at grenseverdiene på vannkvalitetsparameterne vil være på et lavere nivå enn for slaktefisken og at dette vil kunne medføre at en spesielt for lengre transporter vil måtte redusere biomassen, sier han avslutningsvis.

Les også:
Annonse