Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonfoto
Illustrasjonfoto
Annonse

Meklingen i NOR-oppgjøret er i havn og det blir derfor ikke konflikt i dette tariffområdet.

Oppdatert: Meklingen i NOR-oppgjøret er i havn og det blir derfor ikke konflikt i dette tariffområdet.

Dersom meklingen ikke fører frem vil flere av de NOR-registrerte skipene det er varslet plassfratredelse for allerede være i konflikt fra den 9. desember. Alle rederier med skip i NOR kan i praksis bli rammet dersom konflikten utvides med 4 dagers varsel og skipet anløper nordeuropeisk havn.

Meklingsfristen utløper natt til 9. desember

Annonse