Gå til innhold
Annonse
FOTO:Westregruppen
FOTO:Westregruppen
Annonse

Westregruppen har gjennom selskapet Norsk Maritimt Kompetansesenter AS arbeidet fram et forslag til et stort opplæringssenter i tilknytning til Høgskolen i Ålesund. Det kan bli snakk om så mye som 20-25.000 kvadratmeter på området hvor Nørve videregående skole i dag ligger. Og totalt har prosjektet ei investeringsramme på minst en milliard kroner.

Hele det maritime miljøet på Sunnmøre ser ut til å støtte de planene som ble offentlig kjent 6. mai. Og Rolls-Royce Marine er en av de virkelig tunge internasjonale aktørene som nå satser på dette initiativet for å realisere sitt europeiske opplæringssenter både for kunder og for egne ansatte.

I tillegg mener Westregruppen at det er muligheter for at selskapet Offshore Simulator Center, den fremste spydspissen innen det maritime miljøet på Høgskolen i Ålesund, vil slå følge inn i dette nye senteret.

Likeså ser man store muligheter for å få til et maritimt energi- og miljøsenter innenfor disse rammene, noe som vil bli til betydelig støtte og hjelp i opplæring knyttet til den videregående skolen, Fagskolen og Høgskolen. Dette vil også kunne være interessant for både utstyrsleverandører og rederier i tilknytning til salg og oppfølgende opplæring av rederiansatte.
Ytterligere muligheter innen et framtidig Norsk Maritimt Kompetansesenter er utvikling og utbygging av et såkalt vitensenter, som er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter skal både barn og voksne kunne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Tre sjømannsorganisasjoner med nærmere 20.000 medlemmer ser meget positivt på en slik kompetansesenter-etablering. Likeså uttrykker Maritimt Forum Nordvest glede over initiativet Westregruppen her har tatt. Og i rederikretser blir det også klar sagt fra om at dette er en meget positiv tilvekst til det allerede meget sterke sunnmørske maritime miljøet.

Mandag kveld hadde representanter for Rolls-Royce, Det norske maskinistforbund og fra Westregruppen et informasjonsmøte med flere sentrale politikere fra Ålesund bystyre. Og selv om det her ikke var snakk om å ta konkret stilling til de forslag etc. som ble lagt fram, uttrykte mange likevel sin glede over og entusiasme for planene slik de ble presentert.