Gå til innhold
Annonse

Mange lensevannsseparatorer sliter med strenge IMO-krav

«Edda Frigg» sparer store beløp på å filtrere lensevannet når det kommer ut fra separatoren.
«Edda Frigg» sparer store beløp på å filtrere lensevannet når det kommer ut fra separatoren.
Annonse

Østensjø-båten «Edda Frigg» – som er bygget i 1997 – måtte stadig betale i dyre dommer for å kvitte seg med forurenset lensevann i godkjente mottak på land. Årsaken var at skipets lensevannseparator ikke klarte å tilfredsstille de strengere IMO-kravene. Men i mai fikk skipet installert partikkel- og lensevannsfilter fra danske DMA Sorption, og problemet ble løst. Nå inneholder lensevannet under 5 ppm (IMO-kravet er 15 ppm), og kan dermed fullt lovlig pumpes på sjøen.

Fra januar til mai i år leverte «Edda Frigg» 40 kubikkmeter lensevann, tilsvarende 40.000 liter, i godkjente landmottak. For dette måtte rederiet betale 1 krone pr. liter, altså 40.000 kroner. På årsbasis vil detta altså beløpe seg til rundt 120.000 kroner.

I mai monterte Ditech Scandinavia partikkel- og lensevannsfilter fra danske DMA Sorption ombord i båten, og til midten av juli er det kjørt 10 kubikkmeter lensevann gjennom systemet, alt renset tilfredsstillende og restvannet deretter pumpet over bord på lovlig vis, ifølge inspektør Egil Arne Skare i Østensjø Rederi AS. Det er altså snakk om store besparelser ved å installerer filtre i tilknytning til lensevannsseparatoren, i stedet for å måtte samle vannet opp i tanker for deretter å betale for å kvitte seg med det på land.
Avdelingsleder Johannes Solsvik i Ditech Scandinavia sier til Skipsrevyen at båtene – og dermed lensevannsseparatorene – ikke skal være så svært gamle, før de ikke lenger klarer IMO-kravet på 15 ppm. Det som særlig skaper problemer for separatorer er blandingen av kjemikalier og gråvann med såperester, som fører til emulgering av væsken. Andre produsenter forsøker seg med tilsetning av kjemikalier og andre dyre løsninger, av heller tvilsom karakter, for å nå kravet på 15 ppm.

558separator_748470465.jpg
558separator_748470465.jpg

– Vi har store forventninger til dette produktet, sier Solsvik, – ikke minst fordi det har en kompakt utforming og samtidig stor kapasitet. Den nye separatoren skal være i stand til å produsere restvann med en renhet under 5 ppm, uavhengig av hvor mye olje det er i vannet som går inn i separatoren.

Annonse