Gå til innhold
Annonse
MAN bekrefter årsaken til motorhavariet. Foto: Sigbjørn Larsen.
MAN bekrefter årsaken til motorhavariet. Foto: Sigbjørn Larsen.

Ekspertene fra MAN som har undersøkt årsakene til motorhavariet om bord i “Viking Sky” bekrefter at årsaken til motorhavariet var lave smøreoljenivåer. Det forteller kommunikasjonsdirektør Jan Hoppe i MAN til Skipsrevyen. 

Annonse

Et team fra motorleverandøren MAN har vært om bord i «Viking Sky» for å gjøre sine egne undersøkelser av motorhavariet. 

- Våre eksperter har bekreftet funnene om at motoren stanset forårsaket av lave smøreoljenivåer, sier Jan Hoppe til Skipsrevyen. Han er kommunikasjonsdirektør i MAN. – Jeg minner om at dette er foreløpige resultater, sier Hoppe. Det er fortsatt åpne spørsmål som skal avklares og undersøkelsen fortsetter. Jeg er redd for at vi verken kan eller vil legge til noe mer i forhold til den offisielle uttalelsen som allerede har kommet ut. 

Skipsrevyen har også spurt MAN om en kommentar til innvendingene mot designet som har kommet fra flere motorkyndige sjøfolk i debatten som nå foregår for fullt.

- Når det gjelder utformingen av skipet eller energistyringssystemet ombord, kan vi ikke kommentere dette da begge ikke ble gjort av MAN Energy Solutions, sier Hoppe

Erfarne sjøfolk stiller flere spørsmål

- Jeg har aldri sett noe sånt i løpet av nesten 40 år til sjøs, det må være en alvorlig designfeil, skriver Asbjørn Kiran i Skipsrevyens kommentarfelt.

- Dette høres svært merkelig ut, slik jeg oppfatter dette så har disse motorene tørr sump, det vil si at returoljen går til tank, påpeker Stein Robertsen i samme kommentarfelt til Skipsrevyen. I den tanken ligger det en nivåbryter som gir alarm ved lavt nivå. Hvist designet er slik at pumpa kan suge luft ved lavt nivå så er jo hele konsruksjonen feil. Så er det slik at hvis nivået forblir lavt så går det en viss tid for autostopp blir aktivisert og motoren stopper,da skal man normalt kunne resette denne alarmen for så og starte opp motoren igjen. Jeg skjønner at det kan være vanskelig og peile en tank når det er dårlig vær, men man trenger ikke være romforsker for og forstå dette, skriver Robertsen og karakteriserer årsaksforklaringen som “tynn”. Hans Hilton Thorstensen svarer at i følge en nyhetsmelding så er det våt sump på motorene. Normalt er det ikke “shut down” av motorene pga lavt nivå, derimot er det et klassekrav til “shut down” ved høy temperatur og høyt trykk. Det er heller ikke “shut down” pga tette filtre, fremholder Thorstensen.

-Det er en plausibel forklaring, men den burde samtidig være en vekker for mange, skriver Jan Poseidon Welde. På designsiden kjemper man for å redusere vekt, kanskje har man knepet litt vel langt med kapasiteten på smøroljetankene.På alarmsiden kjører man på med drøssevis av alarmer, hvorav noen få fører til Shut-down. Kanskje burde man hatt litt mer forsinkelse før full Shut-down på enkelte alarmer.
Der finnes også andre momenter, men jeg vet for lite til å bli kategorisk - men så er jeg heller ikke journalist ..

- Synes det er veldig rart om alle 4 motorar i 2 separate maskinrom får olje frå same smøreoljetank, det trur eg aldri ein hadde fått godkjent, skriver Per Bråtun. Det er vel meir sannsynlig at oljenivået på begge /alle tankar har vore i minste laget før dei byrja overfarten...

-Poenget er automatiske systemer som er kommet over alt, som det nesten ikke går an å overkjøre manuelt...når maskinene autostopper på signaler som indikerer at motoren lever farlig, hvilket den reelt ikke gjør.. kan det fort bli farlig på sjøen, skriver Nils Johansen. Opplevde det med en 1500 caterpillar brand new...stoppa med indikasjon på overtrykk i bunnpanna....dårlig vær og følsomt giversysten. det va nesten i fjæra utafor bodø... lykkeligvis fikk maskinisten resetta alarmene( limp home modus) etter å ha vært i kontakt med cat sentralt....så det er mangt som kan skje.

- Sikkert for dyrt å fylle i Norge så de skulle vente, skriver Stian Holst.

Motorkraften

«Viking Sky» har fire MAN hovedmotorer, to rekkemotorer med ni sylindre (9L32/44CR på 5.040 kW hver) og to 12-syliders V-motorer (12V32/44CR på 6.720 kW hver). De er konfigurert med to motorer fordelt på en hovedmotor og en hjelpemotor i hvert sitt maskinrom, skilt med brann- og vanntette skott og dører. Ifølge MAN er motortypen spesielt designet for bruk av tungolje (HFO i henhold til DIN ISO 8217-spesifikasjonener) Motorene er turboladet med MANs egen MAN TCR-system.

- Automasjons- og kontrollsystemet er også utviklet av MAN (Sacos one), skriver Teknisk Ukeblad. Ifølge en brosjyre fra MAN er det eget smøreoljefilter på hver motor, mens vannkjølingen skjer via et to-strengs høy- og lavtemperatursystem.

Annonse