Gå til innhold
Annonse
Torskehde
Torskehde

I går startet reguleringene for bifangst av torsk nord for 62ºnord. Fartøy som har fisket opp sin torskekvote kan dermed ikke ha mer enn 10 prosent torsk som bifangst.

Annonse

Dersom fartøy har mer enn 50 prosent torsk i sine fangster vil fangstverdien i sin helhet bli inndradd, skriver Fiskets gang. I de tilfellene hvor torskeandelen av fangstsammensetningen er over 10 prosent men under 50 prosent, vil denne delen av fangstverdien bli inndratt. I de tilfellene hvor andelen av torsk utgjør mer enn 10 prosent av fangsten, skal sluttseddelens rubrikk for ulovlig fangst benyttes på dette kvantumet. Fartøy som imidlertid har «spart» på sin torskekvote vil få fangsten avregnet mot sin kvote på ordinær måte. Kontroll på fisket - Bifangstfiske etter torsk skaper kontrollmessige utfordringer for oss i Fiskeridirektoratet. Sammen med Råfisklaget vil vi ha fokus på de fartøyene som ikke har mer eller svært lite igjen av sin torskekvote, sier seksjonssjef Frank-Ove Olsen i Fiskeridirektoratet Region Nordland til Fiskets Gang. Av den samlede gruppekvoten av torsk for konvensjonelle fartøy som har mindre enn 300 m3 lasteromsvolum er det avsatt 5 000 tonn til dekning av bifangst i andre fiskerier. Hensikten med bifangstreguleringene er å stimulere til et økt fiske på andre arter som for eksempel hyse og sei. Høsten er normalt sett en tid hvor det fiskes etter hyse, sei med garn, line og snurrevad. Kontroll med bifangst av torsk er en problemstilling som er mest aktuell i Finnmark, Troms og Nordland.

Annonse