Gå til innhold

Luksusskipet «Nordic Prince» - Suksess fra Wärtsilä i Finland

Skipsrevyen feirer 50 år i år. Hver uke presenterer vi en ny smakebit fra det første året – 1971. Har du tips, eller en god historie knyttet til Skipsrevyen, så del gjerne med oss.

Skipsrevyen nr 1/1971: Det andre av tre cruiseskip - søsterskip til «Song of Norway» - overtatt av Royal Caribbean Cruise Line A.S. Oslo

M/S «Nordic Prince» ble 8. juli overlevert fra Wärtsiläverftet i Helsingfors, og noen dager senere anløp skipet Kristiansand for nærmere presentasjon. Både «Song of Norway», «Nordic Prince» og det tredje skipet i serien, «Sun Viking», registreres i Norge, og er alle bygget for cruisefart på det Det Karibiske Hav.

Skipet eies av de tre rederiene I. M. Skaugen & Co., Oslo, Anders Wilhelmsen & Co., Oslo, og Gotaas-Larsen Shipping Corporation, Delaware, USA.

Fakta og historikk

Fakta:
Skip:«Nordic Prince»
Verft: Wärtsilä, Finland
Byggnr.: 393
Byggeår: 1971, overlevert 8. juli.
Rederi: Royal Caribbean Cruise Line
MS «Nordic Prince» var det andre skipet i Song of Norway-klassen
Tonnasje 18 346 bruttotonn
Lengde: 168,30 meter
Forlenget i 1980: 194,3 meter
Tonnasje etter forlenging: 23 149 bruttotonn
Bredde: 24 meter
Dypgående: 6,7 meter

Historikk
1995: Solgt til Sun Cruises og omdøpt til MS «Carousel»
2004: Solgt til Louis Cruise Lines, omdøpt til MS «Aquamarine»
2006: Solgt til Arielle Investment & Shipping Ltd og ble omdøpt til «Arielle»
2010: Solgt til Ocean Star Cruises og omdøpt til MS «Ocean Star Pacific»
2012: Solgt for siste gang til PV Enterprises International der hun endret navnet til «Pacific». 2015: Skipet ble hugget i Alang, India

«Nordic Prince» er like stor som søsterskipet «Song of Norway», dvs. 18 436 Gross Register Tons og har ialt 373 passasjerlugarer. Dersom alle ekstrakøyer i familielugarene benyttes, kan skipet ta opptil 870 passasjerer. 

Hoveddiemensjoner:

Full lengde 168,3 meter, tilsvarende 522 fot 2 tommer. Lengde mellom p.p. 143,0 meter, tilsvarende 469 fot og 2 tommer. Bredde 24,0 meter, tilsvarende 78 fot og 11 tommer. Maksimalt dypgående 6,7 meter, tilsvarende 22 fot 00 tommer.

Regnet fra bunnen av har «Nordic Prince» følgende dekk og arrangement på disse: 

E-dekk som er tankdekk. Her finner man trimmings- og brenseloljetanker, ferskvannstanker, ballasttanker m.m. På dette dekk er også hovedmaskineriet montert.

D-dekk hvor bl.a. skipsbesetningen har sine bekvemmeligheter og hvor man  også finner hjelpemaskineri, proviantrom, storesrom, bakeri, mannskapsbysse, to mannskapskafeteriaer, maskinrom for baugpropell, kjettingkasse, trimmingstanker m.m.

C-dekk - hvor et stort antall passasjerlugarer finnes plassert. På dette dekk finnes også en del rom for passasjerservice som fotolaboratorium, trykkeri m.v. Her ligger også skipets kontor og dagrommene til mannskapet.

B dekk - som er vesentlig belagt med passasjerlugarer. Her finner vi dessuten sentralen for skipets kringkastings- og TV-service og dessuten også her et par dagrom for skipets besetning.

Komfort og sikkerhet

«Nordic Prince» er bygget og innredet med henblikk på å tilfredsstille de mest kresne krav for komfort, underholdning og rekreasjon. Kjente skandinaviske arkitekter og kunstnere har vært konsultert av byggere og rederi, og interiøret bærer preg av artistisk eleganse. De åpne dekksarealene er tilrettelagt på grunnlag av en rekke undersøkelser og modelleksperimenter med henblikk på å skape åpne og samtidig værbeskyttete områder i skipet der man under alle forhold skal kunne oppholde seg og suge inn helse og velvære.

Klasse

Skipet er bygget i henhold til Veritas` EO-klasse som innebærer en tillatelse til å kjøre maskineriet periodevis uten vakt i maskinrommet. Skipet er som nevnt brannsikret i henhold til de foran nevnte norske, utenlandske og internasjonale regler, hvilket imidlertid ikke bare gjelder skipets brannsikring, men også skipets sikkerhet generelt sett. «Nordic Prince» tilfredsstiller kravene til Sjøfatsdirektoratet for ubegrenset passasjertrafikk, SOLAS 1960 (Metode I), med tilleggsreglene til konvensjonen vedtatt av IMCO i 1966 og 1967, US. Coast Guards regler for passasjerskip og de amerikanske helsemyndigheters krav til sanitære anlegg m.v.

Rederiets første 10 år

1968 – de tre norske rederiselskapene I.M. Skaugen Rederi AS, Anders Wilhelmsen Rederi AS, og Gotaas-Larsen AS etablerer Royal Caribbean Cruise Line (RCCL).
1970 – det første skipet til Royal Caribbean Cruise Line, døpt MS «Song of Norway», og blir satt i inn i cruisefart.
1971 – Royal Caribbean Cruise Lines andre skip, MS «Nordic Prince», blir satt i inn i cruisefart og starter sine seilinger.
1972 – Royal Caribbean Cruise Lines tredje skip, MS «Sun Viking», blir satt inn i cruisefart. RCCLs tre skip tilbyr 7-netters og 14-netters cruise fra Miami til Karibien.
1978 – MS «Song of Norway» er det første passasjerskipet og cruiseskipet som blir forlenget. Skipet blir delt i to og får en ny midtseksjon lagt til, dette øker passasjerkapasiteten fra 724 til litt mer enn 1 196 passasjerer.
1980 – MS «Nordic Prince» blir forlenget.
1982 – Royal Caribbean Cruise Lines fjerde skip, MS «Song of America», blir satt i inn i cruisefart og starter sine seilinger. Skipet blir rundt dobbelt så stort som MS «Sun Viking» og blir verdens tredje største passasjerskip etter SS «Norway» og  MS «Queen Elizabeth 2».
1986 – Turistanlegget Labadee, som eies av Royal Caribbean, tar i mot sine første gjester på nordsiden av øya Hispaniola i Det karibiske hav.
1988 – Royal Caribbean og Admiral Cruises slår seg sammen med Anders Wilhelmsens Rederi AS.

Hovedmaskineri

M/S «Nordic Prince» er utstyrt med fire dieselhovedmaskinerier bygget av Wärtsilä selv i lisensavtale med motorfabrikanter i Sveits. Det er 9-sylinders motorer med 400 mm sylinderdiameter og 480 mm slaglengde. Maksimalytelse pr. motor ved 410 o.p.m. er 4500 BHK. Motorene er anordnet for drift med tungolje.

Hvert par av de fire motorene er tilkoblet hver sin aksel ved hjelp av elastiske koblinger og reduksjonsgear, og de fire motorene driver derved tilsammen to aksler utstyrt med vridbare propeller av svensk fabrikat. Den totale maskinytelsen blir altså på 18 000 BHK, og garantert fart er 21 knop.

Hjelpemaskineri

Skipet har seks hjelpemotorer av finsk fabrikat som er direkte tilkoblet hver sin vekselstrømsgenerator av svensk type. Hver av de fire dieselmotorene yter 1025 HK, og generatorenes kapasitet er 440 kVA. For nødsituasjoner er det installert et 250 kVA nødaggregat. 

To installerte donkeykjeler produserer damp, og hver av disse leverer 6,2 tonn damp i timen ved et trykk på 7 kg-kv.cm. Tre evaporatorer, hvorav to dampvannopphetet, har hver en kapasitet for levering av 100 tonns ferskvann i døgnet.

Sikkerhetsutstyr

M/S «Nordic Prince» er utstyrt med 12 livbåter hvorav to er kombinerte med livbåt-landingsfarkoster utstyrt med motorer som gir en fart på 12 knop. 12 oppblåsbare redningsflåter er plassert på båtdekket, og alle redningsvester er av en type som tilfredsstiller alle gjeldende regler.

Maskinrommet og maskinkontroll-rommet er utstyrt med CO2 “Total flooding” brannslukningsanlegg. Ellers dekker et branndeteksjonssystem hele skipet. Detektorene er av termokontakttype, og sentralen for brannmelding er plassert på kommandobroen i styrehuset.

M/S «Nordic Prince» var et prektig skip som prydet mange postkort. Som service for gjestene hadde skipet eget fremkallingslaboratorium for foto, og eget trykkeri. Foto: Ukjent
M/S «Nordic Prince» var et prektig skip som prydet mange postkort. Som service for gjestene hadde skipet eget fremkallingslaboratorium for foto, og eget trykkeri. Foto: Ukjent

Navigasjonsutstyr

Radarutstyret omfatter en 3 cm og en 10 cm radar, ekkolodd med to transduktere hvorav en er plassert forut og en akterut, ett magnetisk kompass, gyrokompass med et større antall repeatere, kursskriver, manøvrerekorder, autopilot, patentlogg med fart-og distanseindikatorer, en værkart rekorder og radiopeileapparat. Navigasjonsutstyret omfatter opplegg for Loran og Decca fjernnavigasjonssystem.

Radioutstyret

Radioutstyret omfatter bl.a. to Single Side Band sett, et nødsett, autoalarm, VHF-sett og det reglementerte antall livbåtsendere/mottakere. Det er lagt opp kabler etc. for installasjon av Telex. Et automatisk telefon-nett dekker hele skipet, unntatt mannskapslugarene, og telefonsystemet kan bli tilkoblet radiostasjonen for kommunikering med land. 

Et TV-system for såvel “close circuit” bruk som for opptak av programmer fra landstasjoner, er installert, med antenneuttak i alle passasjerlugarer, samt også i offiserenes og den underordnede skipsbesetnings dagrom, foruten i passasjerenes oppholdsrom utenom lugarene.

14 dagers cruise med ni havneanløp

Bortsett fra forskjellige interiører om bord, ligger hovedforskjellen mellom «Nordic Prince» og «Song of Norway» først og fremst i cruisets lengde. Mens «Song of Norway» legger ut fra Miami hver lørdag på 7-dagers cruise til Nassau, San Juan, og St. Thomas, seiler «Nordic Prince» på 14-dagers cruise med anløp av til sammen ni havner.

M/S «Nordic Prince» føres av kaptein Kasper Skjerve fra Skatval i Nord-Trøndelag. Maskinsjef er John S. Kvalheim fra Halsøyr ved Måløy og overstyrmann Eigil Eriksen fra Trondheim.