Gå til innhold
Annonse
Atle Gran er salgssjef for Hugin.
Atle Gran er salgssjef for Hugin.
Annonse

Kongsberg Maritime i Horten bygger og leverer i disse dager åtte miniubåter. Etter det Skipsrevyen erfarer dreier deg seg om en ordre på 300 millioner kroner til en kunde. AUVene skal blant annet lete etter mineraler på havbunnen.

Det trenger ikke å være et stort verft for bygging av enorme tankskip for å få til lønnsom fartøyproduksjon i Norge.  Ved Kongsberg Maritime i Horten bygges og leveres det i disse dager åtte miniubåter eller såkalte AUVer, autonome intelligente undervanns fartøyer, for engelske Ocean Infinity. Etter det Skipsrevyen erfarer har kontrakten på de åtte undervannsfartøyene en verdi av 300 millioner kroner. – Vi kommenter aldri verdiene av våre leveranser, sier salgssjef Atle Gran.

Hugin

De norske undervannsfartøyene av typen Hugin, som også fant det russiske helikopteret ved Svalbard nylig, har gjort stor suksess internasjonalt. I disse dager legger verftet siste hånd på verket for de åtte undervannsfartøyene som skal leveres til en engelsk kunde som driver med havbunnskartlegging, blant annet med tanke på deep sea mining worldwide.

Kan gå ned til 6000 meter

Inne i produksjonshallen i Horten er det stor aktivitet. De siste platene skrus på plass på fartøyene som snart skal kartlegge havdyp på opp til 6000 meter i jakten på blant annet mineraler. – Hulrommet inne i fartøyene fylles med van under operasjonen, forklarer salgssjef Atle Gran ved Kongsberg Maritime. All elektronikk og sonarer ligger støpt inn i et spesielt stoff som består av ørsmå glasskuler fylt med luft. Takket være dette stoffet så kan fartøyene tåle de enorme trykkene som finner sted på 6000 meters dyp, som er tre ganger det som forekommer i en dykkerflaske. Samtidig sørger luften i glasskulene for oppdrift i fartøyet. – Fartøyene er utstyrt med en mengde ulike sonarer som kan bidra til å hente opp mange forskjellige typer data fra havbunnen, forteller Gran.

Kan operere i tre dager

- Hugin kan operere i tre dager før den trenger å bli ladet. Kommer den bort fra kartposisjonene kan den selv gå til overflaten og gjøre en GPS fix for så å operere på nytt, forteller Atle Gran i Kongsberg Maritime. Ved produksjonshallen i Horten står det ferdige containere med oppsatte undervannsfarkoster som på kort tid kan shippes hvor som helst i verden klare til å operere. Ved kai ligger også følgebåt og en helt spesiell flytbar dokk som også kan operere uten mennesker om bord langt ute i havet. Dokken er spesialkonstruert til Hugin. Fartøyet tar seg selv om bord i dokken for å lade batterier og overføre data før den legger ut på nye tokt.

Leter etter mineraler på havbunnen

- Operasjonen til disse fartøyene skal i en tid fremover foregå i Atlanterhavet, sier seniorrådgiver Jan Arvid Ingulfsen ved  Swire Seabed i Bergen. Selskapet har 50 ansatte i Bergen og 200 offshore. De er operatør for Ocean Infinity. Operasjonen i Atlanterhavet er en kartlegging av havbunnen for en vitenskapelig organisasjon som blant annet leter etter mineraler på havbunnen. Vi kartlegger havbunnen, men kan også fotografere og ta prøver, sier Ingulfsen. Selskapet har også nettopp shartret et følgeskip fra Siem for å kunne etterkomme den økende etterspørselen på verdensmarkedet. Slik at nå har de to store følgeskip i ulike operasjoner. Med de åtte undervannsubåtene kan selskapet intensivere kartleggingen over større områder samtidig.