Gå til innhold
Annonse
Harald Solberg er adm.dir. i Norges Rederiforbund. Foto: Norges Rederiforbund
Harald Solberg er adm.dir. i Norges Rederiforbund. Foto: Norges Rederiforbund
Annonse

1. januar tok Harald Solberg over roret etter Sturla Henriksen som administrerende direktør i Rederiforbundet. Han ser frem til å ta fatt i maritim næring igjen.

For halvannet år siden sluttet Harald Solberg i Rederiforbundet for å overta ledelsen av Det kongelige sekretariatet. Nå er han hentet tilbake. Tidligere har han vært administrerende direktør i Dagsavisen og har også blant annet arbeidet som viseadministrerende direktør i Mentor Medier, statssekretær i Finansdepartementet, politisk rådgiver ved Statsministerens kontor og politisk rådgiver og vararepresentant for Kr.F. på Stortinget.

Beskriv organisasjonen du leder og hvordan du ser for deg at det vil bli å lede den

- Skipsfarten er en utrolig spennende næring som akkurat nå står midt oppe i veldig tøffe tider. Men jeg gleder meg til å jobbe i maritim næring igjen.

Norges Rederiforbund representerer en bransje som er vant med opp og nedturer og som er i stadig endring og omstilling. Norske rederier og riggselskaper opererer over hele verden og er en tøff internasjonal bransje.  Det blir viktig for meg å jobbe sammen med våre medlemmer og alle andre aktører i den maritime klyngen for å sikre at den maritime næringen i Norge kommer gjennom krevende tider. Norske rederier og maritim næring er en sentral del av løsningen på de mulighetene og utfordringer som ligger foran oss. Skipsfarten representerer en svært viktig del av norsk næringsliv som hver dag skaper arbeidsplasser og store verdier langs hele kysten, samtidig som man opererer i en tøff global konkurranse.

Beskriv markedet du jobber i?

- Norsk skipsfart og maritim næring kjennetegnes av gode og offensive eiere, sterk innovasjonskraft og nytenkning, opp og ned-turer og mange runder med omstilling. Det vil vi også se i de neste årene. Omgivelsene er i sterk endring, markedene endrer seg, situasjonen i verden er på flere områder uforutsigbar, teknologiutvikling og nye krav til næringen vil prege årene fremover. Ressursene i havet vil være helt sentrale bidrag for å løse noen av de store utfordringene i verden knyttet til energi, matproduksjon og transport av varer på en klimavennlig måte.

Hva har du å si om det grønne skiftet?

- Det grønne skiftet handler i stor grad om utvikling av ny teknologi og her ligger norske rederier og maritim næring helt i tet. Bare se på verdens første autonome nullutslipp-skip som nå bygges her i Norge. Skipsfarten er en viktig del av det grønne skiftet, ikke bare fordi frakt av varer til sjøs er den mest energieffektive måten å transportere varer på, men også fordi vi nå har muligheten til å markere oss som produsenter av miljøvennlig teknologi til et stort internasjonalt maritimt marked og på den måten skape nye forretningsmuligheter og eksportmuligheter for den norske maritime klyngen.

Hvordan ser fremtidig skipsfart ut i inn og utland?

- Fremtidens skipsfart henter mer energi, har bedre transportløsninger og ser nye muligheter i havet. Internasjonal skipsfart må også bidra til å nå klimamålene og ha en bærekraftig utvikling. Rederiforbundet har over mange år jobbet for bedre klimaløsninger og ønsker null utslipp av skadelige stoffer til sjø eller luft. Det har vært vår miljøvisjon i 10 år. Nå ser vi at visjonen begynner å materialisere seg, også internasjonalt.

 

Les hele intervjuet i Skipsrevyens papirutgave 

Annonse