Gå til innhold
Annonse
Sondre Henningsgård er daglig leder for Maritime Battery Forum, der blant andre DNV-GL var en av initiativtakerne. Foto: Maritime Battery Forum
Sondre Henningsgård er daglig leder for Maritime Battery Forum, der blant andre DNV-GL var en av initiativtakerne. Foto: Maritime Battery Forum

Rundt halvparten av verdens elektriske ferger er norske. Innen offshore er den norske andelen enda større når det gjelder batteribruk i fartøyer. 

Annonse

- Norge helt klart i lederrollen internasjonalt når det gjelder elektriske ferger. Vi ser imidlertid at andre land våker og følger etter, sier  administrerende direktør i Maritime Battery Forum, Sondre Henningsgård til Skipsrevyen.

Han nevner USA, Holland, Storbritannia og Canada som eksempler på land som kommer etter.

Henningsgård kommenterer også det faktum at mer enn halvparten av offshorefartøyene som har tatt i bruke batteriteknologi er norske.

- Andelen norske er nok større enn det oversikten viser. Statistikken som brukes har tatt utgangspunktet i et fartøy sitt fartsområde, ikke nasjonalitet. Dersom man hadde sett på flaggstat hadde andelen av slike fartøy vært betydelig større enn 50%, sier han.

Illustrasjonen er utarbeidet av Norsk Industri basert på Maritime Battery Forum som kilde
Illustrasjonen er utarbeidet av Norsk Industri basert på Maritime Battery Forum som kilde

I den andre enden av skalaen viser oversikten at bruk av batteriteknologi i passasjerfartøy har bare en mindre andel norske fartøy.

- Dette skyldes at de norske fergene er definert litt annerledes i registeret. Passasjerbåt i registeret er båter med kun passasjerer. De norske fergene havner der i en «car/passenger ferry» kategori. Når det gjelder cruise-fartøyer og fiskefartøyer er de norske fartøyene i en særklasse når det gjelder batteribruk, men det dreier seg om få fartøy totalt sett. Når det gjelder arbeidsbåter i oppdrettsnæringen er det få fartøy totalt sett, men i denne flåtegruppen ligger det an til store endringer de nærmeste årene.

Batteri i skip

  • IMO (FN`s maritime organisasjon) har mål om å kutte utslipp av klimagasser med 50% innen 2030
  • For maritime næringer betyr det overgang fra oljebasert energi til lavutslippenergi
  • Bruk av batteri i skip har hatt en eksplosiv økning
  • Norge er ledende på området
  • Enkelte fartøygrupper, som ferger, vil om få år være tilnærmet heleelektriske
  • Andre fartøygrupper følger etter, i første rekke de kystnære
  • Oppdrettsbåter og offshorefartøyer vil i fremtiden være elektriske eller hybride

Kombinasjon

Selv med en formidabel økning i antall fartøy med batteriteknologi, er det den smartere bruken av energi, som muligjøres av batteriene som ligger Sondre Henningsgård på hjertet.

- Etter min mening snakker vi ikke om et enten-eller, men mer om både-og. Man får lett et inntrykk av at man enten satser på batteri eller så satser man på noe annet. Det vi ser er at flere og flere oppdager det jeg velger å kalle smart bruk av energi, som muliggjøres av batteri i kombinasjon med andre energiløsninger, forklarer Henningsgård.

Les også: Simens åpner ny batterifabrikk

- Skip med kun batteri blir mer spesialtilfelle som fungerer godt for korte strekk, enn så lenge. I all hovedsak vil det være snakk om hybrider, legger han til.

Han vektlegger det faktum at elektrifisering etter hvert har fått så mange gode eksempler at stadige flere aktører i næringen  tenderer til å ville ta etter. Dermed oppstår det en dynamikk som forsterker den raske utviklingen innenfor batteriteknologi, og bruken av batteri i kombinasjon med endre fremdriftsløsninger.

Annonse