Gå til innhold
Annonse
MS «Havtrans» er et av fartøyene til NTS. Foto: NTS
MS «Havtrans» er et av fartøyene til NTS. Foto: NTS

NTS ASA fikk et resultat på drøyt 110 mill i andre kvartal. Det er 67 mill kroner lavere enn samme periode i fjor. 

Annonse

Etter skatt endte resultatet på 89,82 mill, mot 152,03 mill i samme periode i 2018. På inntektssiden var det mindre forskjeller. Andre kvartal i år var på 414,82 millioner mot 404,23 mill i samme periode i fjor. 

- Nedgangen i driftsresultat i forhold til fjoråret skyldes oppnådd gevinst ved salg av brønnbåt i andre kvartal 2018 med kr 39,4 mill og nedgang i virkelig verdi biomasse på kr 28,7 mill. Konsernets virksomhetsområder påvirkes av sesongmessige svingninger, og svingningene er i stor grad sammenfallende. Første halvår har normalt lavere aktivitet sammenlignet med andre halvår, skriver selskapet i kvartalsrapporten. 

Bygger nye brønnbåter

Norsk Fisketransport AS inngikk i andre kvartal avtaler om bygging av to nye brønnbåter på 3 200 m3 med Havyard Ship Technology AS. Nybyggene har en samlet pris på om lag 700 mill kroner, og blir søsterskip til «Steigen», «Namsos» og «Havtrans».

For ett av fartøyene utløser NFT opsjonen som ble inngått i forbindelse med kontrahering av en tilsvarende brønnbåt i juli 2018. For den andre brønnbåten er det inngått en enkeltstående byggeavtale, uten opsjoner.

Med de to siste byggeavtalene vil NFT i løpet av et drøyt år motta tre nye 3 200 m3 brønnbåter fra Havyard Ship Technology AS.

Det tidligere kontraherte fartøyet leveres i mai 2020, mens de to siste kontraheringene vil leveres henholdsvis i desember 2020 og juni 2021.

Hele rapporten kan leses her.

Annonse