Gå til innhold
Annonse

Landstrøm gir muligheter for elektrifisering av oppdrettsnæringen

Thomas Høven, leder av arbeidsgruppen for landstrøm i IEC, TC 18 JWG28. Foto: NEK
Thomas Høven, leder av arbeidsgruppen for landstrøm i IEC, TC 18 JWG28. Foto: NEK
Annonse

IEC (International Electrotechnical Comission) har valgt ut norske Thomas Høven til å lede arbeidet med å utvikle internasjonale standarder ved innføring av landstrøm for skip. Han ser også nærmere på hvordan strømforsyning fra land kan ha en positiv effekt for havbruk.

Av Katarina Berthelsen / kyst.no

Skip til kai er en stor kilde til lokale utslipp av både klima- og helsefarlige avgasser. Ved å benytte seg av strømforsyning fra land kan utslipp av både CO2 og NOX reduseres.

Selv om Høven sier til kyst.no at han sitter på begrenset kunnskap om oppdrettsnæringen, tror han fartøy brukt i havbruk godt kan være aktuelle for landstrøm. Særlig fordi de kontinuerlig forflytter seg i korte strekk mellom de samme lokalitetene, og også enda mer dersom de elektrifiseres.

– Her er det er mange muligheter for oppdrettsnæringen til å bidra positivt miljømessig, og samtidig styrke bransjens image, sier han. 

Han legger til at dagens IEC standarder ikke dekker landstrømstilkoblinger med ytelse under 250A og 500V, som sannsynligvis er det mest aktuelle for mange mindre fartøyer som benyttes innen havbruk.

– Denne grensen kan selvfølgelig bli endret, og selv mener jeg den bør senkes, sier han.

Flere aktører i oppdrettsbransjen har begynt å se på muligheten for å bruke elektriske fartøy til havbruksoperasjoner, blant annet Moen Marin. De har nylig inngått et samarbeid med ZEM energy om å utvikle fartøy med elektrisk eller hybrid framdrift.

Les også: ZEM snur seg mot havbruksnæringen

– Det står om politisk vilje

Når det gjelder første steg til å få på plass et godt system for landstrøm i Norge er Høven helt klar på det står om politisk vilje.

– Denne viljen har allerede vist seg gjennom for eksempel Enova. Her tror jeg vi her på rett vei, så kan man selvsagt diskutere tempoet.

Høven påpeker at for nye kontrakter relatert til skipsfart, havner og oppdrettsanlegg, bør det vurderes å stille krav om landstrømsløsninger og elektrifisering.

– Om landstrøm skal være et krav må vurderes i hvert tilfelle. Men vurderingen bør uansett foretas. I tillegg bør standardiseringen av slike løsninger bli bedre. Det er det arbeidsgruppen i IEC jobber med, sier han.

Todelt utfordring

Thomas Høven har som medlem i NEKs komité for skip og offshoreinnretninger og ansatt i Siemens, lang erfaring innenfor skipsfart og elektroteknikk. Han påpeker at utfordringene relatert til landstrøm grovt kan deles i to; politisk og teknisk.

– Det første innebærer som sagt å få politisk vilje til å innføre dette med de rette incentiver, og se andre gevinster enn de rent økonomiske. Slike gevinster inkluderer sterkt reduserte utslipp i havneområdene, og mindre støy fra fartøyene, sier Høven.

De teknologiske utfordringene er knyttet til å få til en standard løsning, slik at et fartøy utstyrt for landstrømstilkobling kan bruke dette utstyret i alle havner som tilbyr landstrøm. I tillegg benyttes det forskjellig vekselspenning om bord, internasjonalt og i Europa.

Stabil strømforskyning

Miljøgevinsten ved å benytte seg av strøm fra land i form av reduserte utslipp og støy er opplagt, mener han. I tillegg får fartøyet en mer stabil strømforsyning ved landligge, og redusert driftstid og vedlikehold av hjelpemaskiner ombord.

– Dette er også viktig der fartøy ligger over litt lengre perioder, for eksempel ved opplag, legger han til.

  • Thomas Høven er utvalgt av IEC til å lede arbeidet mot å utvikle standarder som ivaretar behovene for internasjonal skipsfart, og setter med stillingen Norge i en sterk posisjon.
  • Med en forventet økning av elektrifisering av ferger og fiskeflåten, påpeker han at hvis flåten skal benytte seg av landstrøm må løsningene være forutsigbare og trygge. Teknologien må også være tilgjengelig, uavhengig av havnevalg.
  • Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er Norges representant i arbeidet med å utvikle elektrostandarder.