Gå til innhold
Bård Hoksrud er samferdselspolitisk talsperson i FrP. Foto: Peter Mydske
Bård Hoksrud er samferdselspolitisk talsperson i FrP. Foto: Peter Mydske

Innlegg av Bård Hoksrud, Samferdselspolitisk talsperson i FrP

Kystverket har foreslått at det innføres krav om bruk av engelsk språk på sjøtrafikksentralenes arbeidskanaler. Det nye språkkravet vil ikke tillate at to norsktalende fartøy kan kommunisere på norsk i sjøtrafikksentralens område.

I dag benytter man seg enten av norsk eller engelsk, alt etter skipets nasjonalitet.

- Jeg synes det er merkelig at man ikke kan kommunisere på norsk til et norsk eller svensk skip, og ut i fra de tilbakemeldingene jeg har fått fra næringen fungerer dagens ordning utmerket. De har faktisk advart mot å innføre nye språkkrav da det vil kunne svekke sjøsikkerheten.

Hoksrud har derfor sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide der han spør om statsråden vil ta hensyn til rådene fra en samlet næring, og sørge for at vi viderefører dagens språkkrav, der både norsk og engelsk kan brukes.  

Hoksrud viser til at både Kystverkets trafikkledere og loser i sine høringsinnspill, mener man bør videreføre dagens språkkrav. Det er deres faglige vurdering, at en endring slik Kystverket foreslår, vil redusere sjøsikkerheten i sjøtrafikksentralenes virkeområder.

- Jeg håper Hareide legger Kystverkets forslag i en skuff og opprettholder dagens språkkrav; til skandinaviske fartøy snakker man norsk, til ikke-skandinaviske fartøy er det engelsk. Hvorfor skal man «reparere» noe som fungerer godt?