Gå til innhold
Annonse
"OV Bøkfjord", Kystverkets første hybridskip skal gå i tjeneste i Troms og Finnmark. Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim
Annonse

Kystverkets handlingsprogram for de neste 12 årene har blitt vedtatt etter en ekstern høringsrunde. Innen høringsfristen gikk ut 1. januar hadde det kommet inn 24 innspill til programmet. 

I løpet av programmets første seks år er ambisjonen å komme i kapp med vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretningene langs kysten. De inkluderer blant annet utskiftning av gamle lys og merker med mer moderne, miljømessige løsninger som har lengre levetid og lavere vedlikeholdsbehov.

På fartøyssiden skal fornyelsesprogrammet som startet i 2012 sluttføres, og to nye, miljøvennlige multifunksjonelle fartøy bygges.

Tilskuddsordningen for overføring av gods til sjø styrkes, og en ny tilskuddsordning for utviklingen av mer effektive og miljøvennlige havner kommer på plass. I 2020 vil ansvaret for fiskerihavnene overføres til regionalt folkevalgt nivå.

– Hvem som skal ha ansvaret for fiskerihavnene fikk vi en del innspill på da vi hadde handlingsplanen på høring. Det er imidlertid politisk bestemt at fiskerihavnene skal ut av Kystverkets portefølje, så dette får vi ikke gjort noe med, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik på Kystverkets hjemmesider.

Klikk her for å laste ned hele handlinsprogrammet for Kystverket 2018-2029.

Annonse