Gå til innhold
Annonse
Flere rederier velger å la offshoreskipene ligge til kai fremfor å jobbe for Equinor og ikke engang få penger til å dekke opp for driften av skipet, sier rederier Skipsrevyen har snakket med. Illustrasjonsfoto: Sigbjørn Larsen.
Flere rederier velger å la offshoreskipene ligge til kai fremfor å jobbe for Equinor og ikke engang få penger til å dekke opp for driften av skipet, sier rederier Skipsrevyen har snakket med. Illustrasjonsfoto: Sigbjørn Larsen.

- Equinor utnytter sin dominerende stilling på norsk sokkel på en måte som ikke er i samfunnets interesse, sier Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nord Vest til Skipsrevyen. - Et stort antall offshore støttefartøy har blitt bygget på spekulasjon, og ikke mot inngåtte kontrakter, sier Morten Eek i Equinor.

- Det er noe som er fundamentalt galt når ratene for et offshoreskip ikke engang er nok til å dekke driftskostnadene for skipet, sier Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nord Vest til Skipsrevyen. Foto: Maritimt Forum.
- Det er noe som er fundamentalt galt når ratene for et offshoreskip ikke engang er nok til å dekke driftskostnadene for skipet, sier Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nord Vest til Skipsrevyen. Foto: Maritimt Forum.

Maritimt Forum ber nå Stortinget om å drøfte konkurransesituasjonen på norsk sokkel. De frykter at flere leverandører vil komme til å brekke ryggen om kort tid hvis ikke noe gjøres.

- Equinor har drevet med underprising i flere år, sier Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum. Det er jo noe som er fundamentalt galt når ratene er så lave for et offshoreskip at de ikke engang får dekket kostnadene ved å holde skipet i drift for Equinor. Hvis dette fortsetter så kommer jo aldri offshorerederiene over krisen, fremholder Ingjerd.

- Et stort antall offshorefartøy har blitt bygget på spekulasjon og ikke mot allerede inngåtte kontrakter, sier Morten Eek i Equinor til Skipsrevyen. Foto: Equinor.
- Et stort antall offshorefartøy har blitt bygget på spekulasjon og ikke mot allerede inngåtte kontrakter, sier Morten Eek i Equinor til Skipsrevyen. Foto: Equinor.

Et stort antall offshoreskip bygget på spekulasjon

-Vi prøver i størst mulig grad å tilby langsiktighet og forutsigbarhet til våre leverandører. For våre langsiktige behov tilbyr vi langsiktige kontrakter på 3-5 år for å bidra til å gi rederen forutsigbarhet, i tillegg bruker vi både term og spotmarkedet. Markedet for offshore støttefartøyer på norsk sokkel er veldig konkurranseutsatt med et stort antall leverandører. Dette skyldes blant annet at et stort antall offshorestøttefartøy har blitt bygget på spekulasjon og ikke mot allerede inngåtte kontrakter i årene før nedturen i bransjen kom.

Annonse

Vanskelig for rederiene å kritisere.

- Det er selvsagt også vanskelig for rederiene å kritisere sin egen kunde, sier Ingjerd. Derfor er det vi som har fått denne rollen på vegne av flere. For alle rederiene sier det samme. Ratene er for lave. Noen velger å la skipene ligge ved kai i stedet for å ta oppdrag for Equinor fordi ratene ikke engang er nok til å dekke driften, så skipet går med tap, selv om det er i jobb, sier Ingjerd.

Equinor er den dominerende aktøren på norsk sokkel. Omlag 80 prosent av oppdragene kommer herfra, i følge Ingjerd. Det er jo tilnærmet monopol, og staten som eier selskapet. Da må også staten sørge for at det blir levelige vilkår for underleverandørene og ikke presse prisene så mye ned at de ikke blir til å leve med, sier Ingjerd. Han mener det er på høy tid å løfte saken inn for Stortinget.

Vet at det er tøff konkurranse

-Vi vet at det er en tøff konkurransesituasjon, og legger derfor vekt på å være åpne og forutsigbare overfor leverandørene på hvilke tjenester vi har behov for når vi er ute i markedet, sier Morten Eek i Equinor.  Så er videre opp til leverandørene å ivareta egen konkurransekraft, og vurdere hva som er forsvarlige kommersielle betingelser for dem når de konkurrerer om oppdrag i markedet. Vi mener det er verdt å merke seg at de gode forbedringsresultatene vi har oppnådd de siste årene, har skjedd ved å finne bedre løsninger sammen med industrien, ikke gjennom å svekke betingelsene for de som leverer til oss, slutter Eek.

Annonse