Gå til innhold
Annonse
Terje Andreassen er prosjektleder for Stad Skipstunnel i Kystverket. Foto: Kystverket
Terje Andreassen er prosjektleder for Stad Skipstunnel i Kystverket. Foto: Kystverket

I regi av Kystverket gjennomføres det i disse dager horisontale prøveboring i det som skal bli Stad Skipstunnel.

Annonse

Prøveboring er et ledd i arbeidet med å få på bordet mer presise anslag på kostnadene, et oppdrag Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket. Den 15. juni skal Kystverket avlevere sin rapport til departementet. Prosjektleder for Stad Skipstunnel i Kystverket, Terje Andreassen sier til Skipsrevyen at de tar prøver av fjellet i området som skal bli taket i tunnelen.

- Vår oppgave er å kvalitetssikre kostnadsestimatene slik at vi vet mest mulig før arbeidet kan settes i gang, sier Andreassen. Informasjon som er av avgjørende betydning for kostnadsbildet er for eksempel antatt mengde sprøytebetong, bolting og fjellsikring.

- I tillegg vil vi finne ut hvor mye vannlekkasje det kan bli snakk om. Dette er viktig med tanke på isdannelse. Eventuelt nedfall av is kan føre til skader, om skip blir truffet, forklarer Andreassen.

Kvalitetssikring av kostnadsoverslagene, er i avsluttende fase. Illustrasjon: Stad Skipstunnel
Kvalitetssikring av kostnadsoverslagene, er i avsluttende fase. Illustrasjon: Stad Skipstunnel

Justerer kostnadene

Rapporten som er bestilt av Samferdselsdepartementet vil også bety en inflasjonsjustering av kostnadene. I 2016 lød den totale prislappen på 2,7 milliarder kroner. I 2018-kroner er prisen justert til i underkant av 3 milliarder kroner - en økning på ca 300 millioner kroner.

- Da prisestimatet fra 2018 ble vurdert i KS2-prosessen med kvalitetssikring av estimatet, ble det brukt 2018-tall. De konkluderte med at prislappen hadde økt fra 2,7 til 3,6 milliarder kroner. Dersom de først hadde inflasjonsjustert 2016 tallene, så ville avviket vært 600 millioner kroner, ikke 900 millioner kroner, forklarer Terje Andreassen. Kystverket, som bruker Multiconsult til geotekniske undersøkelser, skal vurdere mulighetene for å ta inn de 600 millioner kronene som “sprekken” egentlig lyder på.

- Tror du at det er mulig å komme ned mot 3 milliarder i totalkostnader?

- Det kan jeg ikke svare på nå. Vår oppdragsgiver får rapporten den 15. juni. Hvordan Samferdselsdepartementet ønsker å offentliggjøre innholdet, er noe de som tar stilling til, avslutter Terje Andreassen.

Annonse