Gå til innhold
Annonse
M/V
M/V "SKANDI HERCULES" - Yard no: 722 by: STX Norway Offshore AS - Aukra
Annonse

DOF Subsea ASA i Bergen og moderselskapet DOF ASA i Austevoll er blitt tildelt IMR- og installasjonskontrakter i Asia og i  Nordsjøen, med en total kontraktsverdi på omtrent 270 millioner kroner. Kontraktene vil sikre utnyttelse av prosjektflåten i regionene.

I Asia-regionen har OMV New Zealand tildelt DOF Subsea en IMR-kontrakt, hvor arbeidet innebærer inspeksjon, vedlikehold og oppgradering av åtte forankringsliner ved Maari-feltets FPSO, Raroa. Offshore-fasen av prosjektet vil bli utført første halvår 2016 og det Bahamas-registrerte skipet MS «Skandi Hercules» vil bli benyttet.

Med denne kontraktstildelingen er «Skandi Hercules» sikret utnyttelse under IMR-kontrakter til slutten av 3. kvartal 2016. Skipet er på 4.982 dwt (8.222 br.t) og ble levert fra STX Offshore AS Aukra i 2001. I maskinrommet er et tomotorsanlegg på rundt 20.600 bHK. Det er et kombinert plattformforsynings- og ankerhåndteringsskip/tug.

I Nordsjøen har DOF Subsea blitt tildelt en kontrakt av ENI for støttetjenester knyttet til igangsettelse av Goliat FPSO, samt tildelt en kontrakt av BW Offshore for installasjon av forankringssystemer for en FPSO på britisk sokkel.

I Argentina er DOF tildelt en 75 dagers kontrakt + opsjoner med oppstart i desember. Kontrakten inkluderer skip og ROV tjenester. Bergens-registrerte MS «Skandi Chieftain» er benyttet på denne kontrakten. Dette er et plattformforsyningsskip på 3.300 dwt, bygget i 2005 ved Brattvaag Skipsverft AS.

Mons S. Aase, CEO, uttalte «Jeg er fornøyd med kontraktstildelingene som bidrar til å sikre utnyttelse av organisasjonen og flåten. DOF Subsea har levert IMR-tjenester for OMV sin FPSO Raroa i 2013, og det er hyggelig at OMV nok en gang velger DOF Subsea som leverandør.»

 

Annonse