Gå til innhold

Kystrederiene gjennomførte 9. juni generalforsamling og valg av styremedlemmer. Etter valget er det klart at styret fortsetter som før; alle styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt.

Dette er både styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad, og administrerende direktør Tor Arne Borge, svært fornøyde med.

- Styremedlemmene i Kystrederiene har alle en unik kompetanse og erfaring innenfor sine områder, og gjenvalget sikrer med dette kontinuitet i en krevende tid, uttaler styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad.

- Vi er svært fornøyde med en fortsatt høy kvinneandel i styret, i en maritim sektor som tradisjonelt sett er svært mannsdominert, legger han til.

Fornyet tillit som styreleder

Oskar Grimstad fikk videre fornyet tillit som styreleder i Kystrederiene. Grimstad har bakgrunn fra næringslivet, har tidligere sittet to perioder på Stortinget og er bosatt på Hareid i Møre og Romsdal. 

Vidar Eidsvaag fra Eidsvaag AS ble gjenvalgt som styremedlem for sektoren Service- og multifunksjonsfartøy. Rederiet ble startet i 1995 da all fôrtransport skulle over fra vei til sjø, og opererer i dag en moderne flåte med 7 selveide og innleide fartøy. Eidsvaag AS er hjemmehørende på øykommunen Frøya på Trøndelagskysten.

Jan A. Paulsen fra Seaworks fortsetter som styremedlem og representant for sektoren Spesialfartøy. Rederiet har spesialisert seg i sjøbårne tjenester innen bulktransport og sjøkabeltjenester, og opererer i dag en flåte på 12 fartøy. Seaworks har hovedsete i Harstad.

Øvrige styremedlemmer

Mary-Ann Mostraum er styremedlem for sektoren Bulkfartøy. Mary-Ann er reder i Roslagen Shipping AS, som hovedsakelig opererer fartøy innen transport av bulk og asfalt. Rederiet holder til på Hjelmås utenfor Knarvik. 

Britt Eli Olsen er styremedlem for sektoren Passasjerfartøy. Britt Eli er til daglig reder og matros i Charter Nord AS, og daglig leder i Finn Olsen Rederi AS. Begge hjemmehørende i Bodø.

Tanja Elisabeth Hoel ble av årsmøtet i Brønnbåteiernes Forening (BREF) gjenvalgt som styreleder for organisasjonen. Hun fortsetter dermed som styremedlem for sektoren Brønnbåt i Kystrederiene sitt styre. 

Steinar Uggedal er styremedlem for sektoren Tankfartøy. Steinar Uggedal er daglig leder i Øytank Shipping på Valderøya, som blant annet driver frakt av drivstoff og smørolje til fartøy og oppdrettsanlegg.

Nils Tore Øpstad Melingen er styremedlem for sektoren Stykkgods- og containerfartøy. Nils Tore er daglig leder og medeier i rederiene Biofeeder og Tinto AS, samt medeier i Lighthouse Ship Management som drifter 11 skip. Rederiene har base på Austevoll.