Gå til innhold
Annonse

Konstruksjonsskip «reddet» Eidesvik-inntjeningen

"Viking Neptun". Foto: Helge Brandal.
Annonse

Eidesvik Offshore ASA på Bømlo i Hordaland hadde i 3. kvartal 2015 samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill. Tilsvarende i 2014 var kr 259,1 mill.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 193,2 mill mot kr 147,6 mill i 3. kvartal forrige år. Driftsresultatet (EBIT) var kr 131,1 mill mot kr 91,0 mill forrige år. Resultat etter skatt var et underskudd på kr -78,4 mill mot et  underskudd på kr -8,5 samme kvartal forrige år.

For perioden 1.1. - 30.9. var samlede driftsinntekter på kr 895,7 mill mot kr 725,4 mill i samme periode forrige år. EBITDA var kr 538,1 mill mot kr 360,1 mill forrige år og EBIT var kr 350,8 mill mot kr 181,9 mill. Resultat etter skatt i pr 30.9.2015 var et underskudd på kr -37,6 mill mot et overskudd på kr 22,3 mill i perioden i 2014.

Resultatet fram til 30.9. er vesentlig influert av konstruksjonsskipet MS «Viking Neptun» som ble levert i starten av året og som har gitt et solid resultatbidrag. Selskapet har i deler av året operert to forsyningsskip i spotmarkedet som har gitt negativt resultatbidrag. Det ene av disse er nå på fast kontrakt mens det andre er i opplag. Realiserte og urealiserte valutaposter har i hittil i år gitt et tap  på kr 281,7 mill.

Styret er bekymret for den vedvarende negative utviklingen i offshoresektoren. Det pekes i en kommentar i kvartalsberetningen på de meget krevende markedsforholdene som fortsetter innen alle de tre segmentene rederiet er involvert i.

– Vi ser at mange fartøyer går i opplag, spesielt innenfor PSV og seismikk. Det er fortsatt vanskelig å se når dette vil gi nødvendig balanse i markedet. Vi forventer også vanskelige markedsforhold i 2016.

Styret opplyser at rederiet planlegger for vanskelige markedsforhold og vil fortsette å kutte kostnader og om nødvendig legge flere skip i opplag.

Rederiet er imidlertid bra skodd for videre krevende markedsforhold. Ved utgangen av tredje kvartal var det omløpsmidler for 740 millioner kroner i Eidesvik-systemet. Av dette var det 422 millioner kroner i kontanter og kontantekvivalenter. Eiendeler holdt for salg på kroner 140,7 millioner kroner representerer en bokført verdi av skipene som ble solgt i oktober 2015. Konsernets bokførte egenkapital pr. 30. september var på 2.193,8 millioner kroner, mot 2.359,8 millioner. Det tilsvarer en egenkapitalprosent på 35, mot 43 prosent.

For subseaskipet MS «Viking Neptun» som ble levert i februar 2015, ble det i forbindelse med levering trukket et lån på dollar 124 millioner.

Konsernet har pr. 30. september 2015 akseptert tilbud om refinansiering av låneforfall i 2. kvartal  2017 og i 2019. Neste låneforfall ut over ordinære avdrag etter dette er 2. kvartal 2018.