Gå til innhold
Annonse
Arve Holstad (til v.) og Ståle Rasmussen fra Kleven representerer en verftsgruppe med en relativt lang ordrehorisont.
Arve Holstad (til v.) og Ståle Rasmussen fra Kleven representerer en verftsgruppe med en relativt lang ordrehorisont.
Annonse

Mørekonferansen er de maritime bedriftene på Møre sitt aller viktigste treffsted. Årets konferanse som ble arrangert i Ålesund i slutten av september var enda bedre besøkt enn den pleier å være. Det var fullt hus og venteliste.

Siste teknologinytt er at nye muligheter innen havbruk, utvinning av plastikk, undervanns gruvedrift og energiproduksjon, krever nye løsninger – fra norske innovasjonsdrivere!

Forsamlingen var nok preget av de tidene den maritime klynga på Møre er i. En oljepris som ligger rundt 50 dollar fatet er dårlige nyheter for bedrifter som har vært vant til et oljeprisnivå på det dobbelte. ”Krevende” var det ordet som gikk igjen hos mange av aktørene. Men det var også mange som så muligheter i den situasjonen bedriftene nå er i.

10 milliarder i ordrereserve

– Det er klart det er en alvorlig situasjon den maritime klynga på Møre er i, sa adm.dir. Ståle Rasmussen i Kleven Maritime, selv om den verftsgruppen han leder har mye å gjøre også fremover.

Næringssjef i Møre og Romsdal Bergljot Landstad, spesialrådgiver Jan Børre Rønningen og regionsjef Bodil Holligstad fra Innovasjon Norge kjenner næringen tett på pulsen. De var klare på at situasjonen klyngen nå er i, gir muligheter.

I en rapport fra Menon som ble lagt frem for den maritime klynga på Møre på klyngekonferansen som ble arrangert av GCE Blue Maritime Cluster i september, vises det til at et typisk trekk for offshore-rederiene på Møre er at de er mindre og har en større andel spesialiserte skip enn sine internasjonale konkurrenter.

Sårbar i nedgangstider

Spesialisering innen rederisektoren har vært en vinneroppskrift i de oppgangstidene vi har sett de siste ti årene. Med en lavere oljepris og lavere etterspørsel etter rederienes tjenester, kan nettopp denne spesialiseringen bli en stor utfordring for rederiene: Skipene er store, kostbare i drift og de er mindre fleksible, sa de to rapportforfatterne. – Nå, når næringen møter motgang, kan dette bli en ulempe. Spesialiseringen gjør rederiene på Møre, og hele den maritime klyngen, sårbar.

Mange av rederiene på Møre har stor gjeldsgrad, og den er gjennomgående høyere enn hos konkurrentene. Med manglende inntekter sier det seg selv at de kan få problemer med å betjene gjelden, også med dagens rekordlave rentenivå.

Når vil det snu?

Oljeprisen er en nøkkelfaktor for offshore-rederiene, og spørsmålet om når oljeprisen vil øke står sentralt. I følge markedsanalytiker for olje og gass, Lars Lysdahl i Rystad Energy/INTSOK som holdt foredrag på klyngekonferansen, forventes det en oljepris på 60 dollar fatet i 2016, at denne vil øke til 75 dollar i 2017 og videre til 100 dollar fatet i 2020. Det ble hevdet at oljeselskapene ville begynne å sette i gang prosjekter allerede til neste år, men at det ville ta tid før dette fikk virkning i form av økt etterspørsel etter offshore-fartøy.

Samtidig minnet han forsamlingen om at det fortsatt skal investeres betydelige beløp både på norsk, brasiliansk og britisk sokkel i årene fremover. På norsk sokkel forventet han investeringer på ca. 140 milliarder USD i tidsrommet 2016-19, mens tilsvarende tall for brasiliansk og britisk sokkel var henholdsvis ca. 125 og 100 milliarder USD. 

Skipsrevyen 7/2015

I neste utgave av Skipsrevyen kan du lese mer om foredragene fra konferansen.