Gå til innhold
Arbeidsgruppen: fra venstre Annette Fagerhaug Stephansen (NORCE), Katinka Bratland (BTO), Mona Leirgulen (BTO) og Marit Eggen (HVL).
Arbeidsgruppen: fra venstre Annette Fagerhaug Stephansen (NORCE), Katinka Bratland (BTO), Mona Leirgulen (BTO) og Marit Eggen (HVL).

Torsdag 21. februar er det kickoff for kvinnenettverksprogrammet Vest Ut og Fram (VUF).

Kvinnenettverket bestående av 20 kvinner fra Forskning Utdanning og Innovasjon innen hav- og energinæringene har som mål å redusere kjønnsubalansen innen innovasjonsfeltet ved å mobilisere flere kvinner til å bli prosjektledere i forsknings-og innovasjonsprosjekter på Vestlandet.  

- Vi gleder oss veldig til å få jobbe med kvinnenettverket Vest Ut og Fram. Det er viktig for oss at oppstarten av nettverket ikke blir et mål i seg selv, men at alle involvert skal ha et reelt utbytte av nettverket og at vi faktisk får dratt i gang nye prosjekt, sier prosjektleder Vest ut og Fram, Annette Fagerhaug Stephansen, Forskningsleder, NORCE til Skipsrevyen.

- Innovasjon, samfunnets utfordringer og bedriftenes problemstillinger skal sitte i førersetet, men da er det viktig at også akademia er med. Nettopp det å bryte ned barrierer vil være viktig hvis vi skal lykkes med å oppnå flere innovasjonsprosjekter med kvinnelige prosjektledere, legger hun til. 

Kvinnenettverket har fått midler fra Norges Forskningsråd og partnerne bak søknaden er NORCE, NCE Seafood Innovation Cluster, Høgskulen på Vestlandet og BTO.

Nettverksmøter og kunnskapsoverføring

Nettverket vil basere seg på nettverksmøter, bedriftssamlinger, kunnskapsoverføring, kompetanseheving og studietur internasjonalt. I løpet av 2019 og første halvdel av 2020 arrangeres 4 hovedsamlinger, 2 bedriftsbesøk og 1 studietur til Island.

Målgruppe

Målgruppen er kvinner i etablerte og nyetablerte bedrifter, forskere og studenter som ønsker å satse på FoUoI. Plattformen har og som mål å kunne fungere som et verktøy og tilbud til klynger, inkubatorer, næringshager og eksisterende nettverk i regionen for deres arbeid for likestilling og FoUoI.