Gå til innhold
Annonse
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var tilstede da Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund og Harald Solberg i Rederiforbundet lanserte kartleggingsprosjektet. Foto: Omar Jørgensen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var tilstede da Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund og Harald Solberg i Rederiforbundet lanserte kartleggingsprosjektet. Foto: Omar Jørgensen

Onsdag ble kartleggingsprosjektet  «Maritim kompetanse i en digital fremtid» lansert. – Dette er viktig for å holde posisjonen som stormakt på havet, sier næringsministeren til Skipsrevyen. 

Annonse

Sjøoffiserforbundet og Rederiforbundet  skal sammen med akademia og et utvalg maritime organisasjoner og selskap, samarbeide om å finne ut av hvilke kompetansebehov næringen har, samt hvilke eventuelle endringer som vil oppstå i kompetansebehovet hos dem som jobber til sjøs både innefor tradisjonell skipsfart og innefor skipsoperasjoner innen havbruk.

Sluttrapporten til prosjektet «Maritim kompetanse i en digital fremtid» skal være klar i februar 2019. 

 – Hvis den norske maritime klyngen skal fortsette å være verdensledende, er det viktig at vi har gode utdannings- og forskningsinstitusjoner og den riktige kompetansen for fremtiden. Derfor går nå arbeidstaker og arbeidsgiversiden sammen for å kartlegge fremtidens behov, sier Hans Sande i Sjøoffiserforbundet i forbindelse med lanseringen av prosjektet. 

Holde posisjon som stormakt

Sande påpeker videre at erfaringene de norske sjøfolkene har brakt med seg inn i den maritime klyngen har vært helt avgjørende for den innovasjonskraften som finnes i dag. 

Også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er tydelig på viktigheten av å ligge i forkant. – Dette arbeidet er vitkig, for hvis Norge skal fortsette å være en stormakt på sjøen, må vi også være en digital stormakt på sjøen. Det er viktig at vi ligger i forkant av utviklingen og bruken av digitale verktøy, sier Røe Isaksen til Skipsrevyen. 

Røe Isaksen sier videre at han tror resultatene av rapporten vil bidra i arbeidet med å definere kompetansen og arbeidsoppgavene til den digitale sjømannen i årene fremover. 

– Det kan også være viktig for den fremtidige politikkutviklingen. Jeg tror ikke vi har alle de gode svarene på hvordan vi skal møte digitaliseringen ennå. 

Stort behov for operasjonell kompetanse

I Rederiforbundets konjunkturrapport 2018 skilte operasjonell kompetanse fra sjøen og IT-kompetanse seg ut som det rederiene vil ha størst behov for i årene som kommer.  

Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet  mener det maritime Norge står overfor en fantastisk mulighet i det teknologiske skiftet. Han tror at med stor omstillingsvilje og -evne fra både eiere, ansatte, regulerende myndigheter og teknologileverandører vil den norske klyngen fortsette å være ledende også når den maritime næringen blir digital.

 –  Dette gir oss muligheten til å bygge nye maritime verdikjeder som vil gi arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet. Samtidig er det nå vi legger grunnlaget for at næringen har den kompetansen den trenger også i en digital fremtid. Derfor er dette prosjektet så viktig, sier Solberg.

Annonse