Gå til innhold
Annonse

Justerer virksomheten i henhold til den lave aktiviteten i markedet

Fra anlegget på Stord. Foto Wärtsilä
Fra anlegget på Stord. Foto Wärtsilä
Annonse

Nedgangen i oljeprisen har ført til en betydelig reduksjon i etterspørselen for spesialiserte offshorefartøy og relaterte forretningsområder i offshoresektoren. Dette har igjen resultert i en overkapasitet og økt prispress i det som er blitt et veldig utfordrende marked.

- For å sikre en bærekraftig fremtid for elektro- og automasjonsvirksomheten i Wärtsilä Norway, planlegger selskapet å tilpasse denne virksomheten i henhold til den lave investeringsaktiviteten i markedet, heter det i en pressemelding. Ettersom den nåværende markedssituasjonen ikke forventes å bedres i nærmeste framtid ser virksomheten det også som nødvendig å redusere med rundt 160 stillinger.

-  Målet med restruktureringen er å styrke fokuset vårt på systemer og applikasjoner og sikre kjernekompetansen, samtidig som organisasjonen tilpasses dagens markedssituasjon, sier Stephan Kuhn, Vice President E&A i Wärtsilä.

Planene kommer som en del av Wärtsiläs globale arbeid for å justere organisasjonen og driften, og å redusere med rundt 600 stillinger som en konsekvens av den lave aktiviteten i marinemarkedet. Dette arbeidet ble annonsert 17. juli i forbindelse med publiseringen av konsernresultatene for 2. kvartal 2015.

Omleggingen av virksomheten vil føre til at rundt 160 stillinger vil bli overtallige innen elektro og automasjonsvirksomheten i Wärtsilä Norway. Både produksjonskapasiteten i fabrikken i Grunnavågen, Stord og engineeringskapasiteten vil bli redusert. Reduksjonen vil skje gjennom førtidspensjonering, omplassering, naturlig avgang og oppsigelser. Hvor mange ansatte som må gå vil bli klart i løpet av de neste månedene. De berørte er i hovedsak ansatte på selskapets lokasjoner på Stord og i Trondheim.

Wärtsilä har som mål å fullføre restruktureringen i løpet av 2015.