Gå til innhold
Foto: Sjøfartsdirektoratet / Torbein K. Gamst
Foto: Sjøfartsdirektoratet / Torbein K. Gamst

Sjøfartsdirektoratet er denne uken vertskap for en stor internasjonal havnestatskonferanse, med deltakere fra 27 land, i Haugesund.

Konferansen ble åpnet av statssekretær Dilek Ayhan (H) fra Nærings- og fiskeridepartementet samt sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

- Regjeringen er opptatt av at det jobbes kontinuerlig med sikkerhet innen maritim næring. Havnestatssamarbeidet internasjonalt er således en viktig del av dette arbeidet, sa statssekretær Dilek Ayhan (H) i forbindelse med åpningsseremonien i Haugesund.

Også sjøfartsdirektøren var med å ønske delegatene velkomne til Norge og Haugesund. Også han trakk frem viktigheten av kontrollarbeidet.

Foto: Sjøfartsdirektoratet/Torbein K. Gamst
Foto: Sjøfartsdirektoratet/Torbein K. Gamst

-Kontroll av utlandsregistrerte skip som eksempelvis anløper Norske havner er en del av dette havnestatssamarbeidet. Ved å ha fokus på å få tatt de skipene som er i dårlig forfatning, og som på den måten utgjør en sikkerhetsrisiko, så bidrar dette samarbeidet til økt sjøsikkerhet, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Årlig gjennomføres 18.000 inspeksjoner i havnestatsområde Paris MoU. Område består av 27 medlemsland (kyststater i Europa, Canada og Russland). Årlig samles medlemslandene, samt observatører fra EU-kommisjonen og andre relevante organisasjoner, til møte for å diskutere virkemidler for økt sikkerhet. I år er de samlet en hel uke i Haugesund.

-Komitemøte som nå skal arrangeres i Haugesund er det øverste organet i Paris MoU, og er således et viktig møte å være vertskap for. Foruten utveksling av erfaringer knyttet til havnestatskontroller så vil en også diskutere mulige kampanjer, sier Alf Tore Sørheim som leder inspeksjonsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet.

Foruten det faglige innholdet på dagtid vil også delegatene få tid til å oppleve Haugesundregionen under sitt besøk. I forkant har de fått tilsendt informasjon om regionen og det er blant annet lagt opp til en utflukt til Vikinggården på Bukkøy på Karmøy. Kilde: Sjøfartsdirektoratet