Gå til innhold
Annonse
Slik kan ladeplatene se ut montert til kaianlegg. Illustrasjon: Cavotec/Wärtsilä
Slik kan ladeplatene se ut montert til kaianlegg. Illustrasjon: Cavotec/Wärtsilä
Annonse

Etter to år med møysommelig testing i Wärtsiläs lab på Stord vil det nye induktive ladesystemet, utviklet i samarbeid med Cavotec, på nyåret installeres i fullskala på pilotfartøyet MF "Folgefonn". 

Under konferansen Avanserte Fartøyer 2016 fortalte Harald Tillung, Business Development Manager i Wärtsilä om veien frem mot verdens første kombinerte lade - og vakuumfortøyning.

Harald Tillung under Avanserte Fartøyer 2016. Foto: Andrea Bærland
Harald Tillung under Avanserte Fartøyer 2016. Foto: Andrea Bærland

- I et labert offshore-marked og med et sterkt økende fergemarked med fokus på grønn energi ble det bestemt at vi skulle satse mer på ferger og utvikle konsepter for det markedet, innleder Tillung.

Som sagt, så gjort. I 2013 installerte Wärtsilä batteripakke i Norleds ferge MF "Folgefonn", og fergen som går i trekantsambandet Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes nær Stord i Hordaland har siden vært et pilotfartøy for selskapet.

Ladetid og infrastruktur

Men Tillung påpeker også at det på "Folgefonns" rute, som så mange andre steder, er dårlig med infrastruktur og krafttilgang på land. På dette sambandet ble det løst med et batteri som står kontinuerlig til lading i Jektavik.

"Folgefonn" går i trekantsamband Hodnanes-Nordhuglo-Jektavik. Skjermdump: Marine Traffic

En annen utfordring ved batteridrevne ferger som Wärtsilä har sett på, er tilkoblingen til ladestasjon. De fleste steder gjøres lading med en pluggtilkobling som er relativt tidkrevende, fergenes korte liggetid tatt i betraktning. - En del av disse sambandene har ikke mer enn fem minutter liggetid. Og på fem minutter skal du overføre enorme kraftmengde, påpeker Tillung.

Løsningen ble et induktiv ladesystem, med en ladeplate montert på kai, og en ladeplate montert på fartøyet, da elimineres pluggtiden. I samarbeid med Cavotec som allerede hadde utviklet et vakuumfortøyningssystem, har Wärtsilä utviklet en kombinert ladeplate og vakuumfortøyning som gjør at også thrusterne kan skrus av ved landligge. På den måten kan energien thrusterne bruker på å holde fergen i ro, også spares inn.

Slik kan ladeplatene se ut montert til kaianlegg. Illustrasjon: Cavotec/Wärtsilä
Slik kan ladeplatene se ut montert til kaianlegg. Illustrasjon: Cavotec/Wärtsilä

Mye av tiden i laben på Stord har blitt brukt på å teste lading fra ulike avstander og under ulike forhold. Platene som nå skal testes i felt er 1x2 meter og begynner ladingen med en halvmeters avstand mellom seg. Når ladingen kan begynne før fergen har lagt til, og fortsette mens den er på vei ut, økes ladetiden betraktelig. - Vi regner med å kunne overføre 2MW på ladeplaten som skal monteres på "Folgefonn" over nyttår, sier Tillung.