Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Public Domain, Wikimedia Commons
Illustrasjonsfoto: Public Domain, Wikimedia Commons

IMOs miljøkomité vedtok før helge endelige tidsfrister for innfasingen av kravene i ballastvannkonvensjonen. 

FN-konvensjonen som i fjor høst, etter 12 års arbeid, fikk nok ratifikasjoner til å tre i kraft trer i kraft internasjonalt 8. september 2017. Nå har IMOS miljøkomité - Marine Environment Protection Committee (MEPC) - vedtatt et kompromissforslag fremmet av Norge, i samarbeid med Brasil, Cook Island, India, Liberia og Storbritannia.

Globalt skal konvensjonens krav være implementert innen 8.september 2024, i følge en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

Slik blir innfasingen av rensekravene

  • Innfasingen av rensekravene i regel D-2 knyttes til den individuelle datoen da skip må ha installert ballastvannrensesystem.
  • Skip som bygges 8. september 2017 eller senere skal oppfylle rensekravene fra konvensjonen trer i kraft. På dette punktet er det ikke gjort endringer.
  • Eksisterende skip som har fornyet IOPP-sertifikatet i perioden 8. september 2014 – 7. september 2017, skal følge rensekravene senest fem år etter denne fornyelsen. Skip som fornyer IOPP-sertifikatet i tidsrommet 2014-2017, kan ikke ved å fornye IOPP-sertifikatet før 8. september 2019 utsette tidspunktet for når skipet skal følge rensekravene.
  • Skip som fornyer IOPP-sertifikatet 8. september 2019 eller senere, skal oppfylle rensekravene fra denne dato for fornyelsen.
  • Skip som skal fornye IOPP-sertifikatet i perioden 8. september 2017 – 7. september 2019 skal følge rensekravene i regel D-2 ved den neste fornyelsen av IOPP.
  • Innen 2024 skal alle skip oppfylle rensekravene i regel D-2.
  • Skip som ikke har krav om IOPP- sertifikat må oppfylle rensekravene i D-2 innen 8. september 2024.

Ballastvannkonvensjonen vil i følge Sjøfartsdirektoratet gjennomføres i norsk rett i en egen forskrift som nå er ute på høring. Les utkastet til til forskriftet her.