Gå til innhold
Annonse
Konsernsjef Hans Petter Eikeland.
Konsernsjef Hans Petter Eikeland.
Annonse

Bergen Group ASA fikk i tredje kvartal 2015 et negativt EBITDA-resultat på i overkant av 10 millioner kroner på sin videreførte virksomhet etter salg av og oppbud i en rekke datterselskaper siste året.

Negative engangseffekter svekker resultatet ytterligere med 5,5 millioner kroner. Omsetningen i perioden var stusselige 44,6 millioner kroner (54,5 samme periode 2014) fra det tidligere milliardkonsernet. Resultat før skatt ble minus 16,3 millioner kroner for videreført virksomhet.

Totalresultat av både videreført og avhendet virksomhet ga minus vel 72 millioner kroner mot minus 43,7 millioner i samme periode i 2014.

- Resultatene i 3. kvartal er i stor grad preget av tap og kostnader knyttet til omfattende strukturelle endringene i konsernet. Denne prosessen antas å ha en noe begrenset resultatmessig effekt i 4. kvartal. Etter fullført restrukturering foreligger det et godt grunnlag for resultatforbedringer i kommende kvartaler, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Han viser til at gjenværende virksomhet i konsernet, som nå utøves av datterselskapet Bergen Group Services AS, allerede er godt etablert med en solid markedsposisjon. Dette selskapet har ved utgangen av september en robust ordrereserve på 173 millioner. I tillegg kommer opsjonsavtaler som forventes å kunne gi 90-100 millioner kroner i omsetning de to kommende årene.

- Bergen Group Services har det siste året lykkes i å komplettere en robust og variert kundeportefølje i spot-markedet med flere langsiktige rammeavtaler som bidrar til å videreutvikle og styrke selskapets kompetanse på komplekse maritime serviceprosjekt, påpeker konsernsjefen og viser til at selskapet bare i løpet av oktober har inngått nye avtaler med Volvo Penta og med Marine Jet Power AB.

-De nye avtalene medfører en ytterligere styrking av selskapets operative plattform og grunnlag for videre vekst. Markedsutsiktene innenfor markedsområdet skipsteknisk vedlikehold, reparasjon og modifikasjon av fartøy gir en sterk plattform for løpende aktivitet, uavhengig av situasjonen i offshorenæringen. I tillegg vurderer vi også alternative markeder og samarbeidsmuligheter som kan bidra til ytterligere vekst, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

 

Annonse