Gå til innhold
Annonse
Frode Sund, adm. dir. i NHO Sjøfart
Frode Sund, adm. dir. i NHO Sjøfart

Ifølge en fersk rapport utarbeidet av Safetec på oppdrag fra Norsk Sjøoffisersforbund, Sjømannsforbundet og LO går det frem at sikkerheten er for dårlig på norske ferger. NHO Sjøfart er uenig.

Annonse

I rapporten svarer bare 3 av 10 fergeansatte at funksjonshemmede kan regne med å få hjelp i en krisesituasjon på sjøen. Rapporten er entydig i sin konklusjon, skjer det et nødstilfelle er du i stor grad avhengig av å redde deg selv.

Særlig viser den at om du har behov for assistanse, det vil si om du er barn, eldre eller funksjonshemmet så har de fergeansatte få muligheter til å utøve nødvendig hjelp.

Færre ulykker

- Det er ikke slik at det er utrygt å ta ferge, men det er ikke nødvendigvis trygt for alle» uttaler avdelingsleder for sikkerhet i Norsk Sjøoffisersforbund, Morten Kveim.

Men ifølge Frode Sund i NHO Sjøfart har antallet fergeulykker gått ned, noe som kan tyde på at sikkerheten er bedre ivaretatt enn noen gang.

- Statistikken på hendelser og ulykker på ferge viser en positiv utvikling. Det er færre registrerte hendelser og ulykker enn tidligere. Vi er ikke enig i at sikkerheten er for dårlig. Pilene peker i riktig retning. Det blir også gitt færre pålegg til fergerederiene i forbindelse med tilsyn, sier Frode Sund til Skiprevyen. Han legger til at de også er blitt intervjuet i undersøkelsen, så deres syn fremgår av rapporten. 

For lav bemanning?

Andre funn i rapporten tyder på at det er særlig ferger med lav bemanning som ikke har mulighet til å ivareta sine sikkerhetsoppgaver.

- De siste årene har vi gått igjennom all hendelsesstatistikk på ferger fra Sjøfartsdirektoratet, og vi har ikke registrert at bemanning har vært medvirkende årsak til hendelser eller ulykker på fergene, sier Sund videre.  

Rapporten konkluderer med at det er for dårlige krav til bemanning og sikkerhet på norske ferger. Sjøoffisersforbundets Jens Folland mener at dette lett kan løses.

- Hadde man satt krav til sikkerhet i anbudsrundene, eller i det minste lagt større vekt på de ansattes egne betraktninger hadde ikke situasjonen vært slik, uttaler han.

- Det er Sjøfartsdirektoratet som fastsetter sikkerhetsbemanning på det enkelte fartøy etter søknad fra rederiene. Vi må forutsette at relevante forhold er tatt i betraktning der, sier Sund.

Les også:
Annonse