Gå til innhold
Annonse

I grevens tid for Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi

Rederiet holder til i Fyllingsdalen i Bergen. Selskapet skal etablere seg i et nytt kompleks i Bergen sentrum.
Rederiet holder til i Fyllingsdalen i Bergen. Selskapet skal etablere seg i et nytt kompleks i Bergen sentrum.
Annonse

Den solide bedringen i tankmarkedet kom i grevens tid for den Oslo-bosatte skipsreder Hans Peter Jebsen og hans shippingkonsern i Bergen, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS.

Dårlig inntjening de siste årene førte til at det ble inngått avtale med bankforbindelsene om avdragsutsettelse på lån i to år. Med dagens sterke tankmarked vil rederiet klare avdrag og renter når avtalen med bankene går ut.

Allerede fjorårets regnskap bærer bud om bedre tider for det normalt bunnsolide bergensrederiet. Konsernet fikk et driftsresultat for 2014 på pluss nær 70 millioner dollar, mot et tap på 51,2 millioner dollar året før. Årsresultatet bedret seg fra minus 65,4 millioner dollar til pluss 27,2 millioner. Det gode tankmarkedet fortsatte inn i år 2015 og har styrket seg ytterligere utover året. Dermed ser det med ett mye lysere ut for shippingkonsernet med hovedkontor i Fyllingsdalen, Bergen.

I fjor var konsernets fraktinntekter 407,9 millioner dollar, mot 443 millioner for 2013. På den annen side ble kostnadsnivået for skip kuttet fra 371,8 millioner dollar til 317,9 millioner. De totale kostnadene ble 338 millioner, mot 494,7.  Men dette er for 2014 inkludert tilbakeføring av tidligere nedskrivninger på skipene med 100 millioner dollar.

Størstedelen av rederiets flåte er rettet mot frakt av olje og petroleumsprodukter. Denne delen av flåten omfatter 10 produkttankere på 120.000 dwt. hver, seks Suezmax-tankere på 159.000 dwt. hver, 10 kombinasjonsskip for bulk, malm og oljefrakt på knappe 110.000 dwt hver, samt  to tilsvarende OBO-skip på 121.000 dwt hver. Disse skipenes eies av det 100 prosent-eide SKS OBO & Tankers AS i Bergen.

Hvor god inntjeningen blir for disse skipene er avhengig av i hvor stor grad rederiet har forpliktet seg gjennom fraktavtaler til lave rater og om noen av OBO-skipene seiler med tørre bulklaster der markedet er omtrent helsvart. Det gir årsberetningen for det mediasky rederiet intet svar på.

I tillegg til denne delen av virksomheten inngår også verdens største uavhengige sementskipsrederi i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi.

Flåten består av 20 spesialskip for frakt av sement (pneumatic cement carriers) i størrelsen 1700 dwt til 29.000 dwt. Tolv av skipenes eies 100 prosent mens resten er 50 prosent eide.

For skip på inntil 6.000 dwt. er det etablert et samarbeidsselskap med svenske Erik Thun AB under navnet JT Cement AS som er eid på 50/50-basis av de to partnerne.

Bergensrederiet har også beveget seg inn i det ordinære bulkskipsmarkedet ved å bestille åtte 80.800 dwt. kamsarmax tørrbulkskip. Her eier Jebsen 50 prosent mens partneren Global  Maritime Investment Fund eier de øvrige 50 prosentene. De to første skipene ble levert fra verftet tidligere i år.