I fall det ikkje blir ein avtale med Vard Group AS Langsten, vil eit av dei to andre verfta bli kalla inn igjen til forhandlingar. Tidsplanen som er sett for bygging av dei tre skipa er følgd, og planen seier at Stortinget skal få saka til endeleg godkjenning i 2018. Det fyrste fartøyet skal leverast i 2022.

Dei to andre verfta som ønskte å byggja skipa var Westcon Yards AS og Kleven Verft AS. Alle dei tre verfta held til på Vestlandet.

Av omsyn til Forsvarets behov innanfor beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, vart det avgjort at det berre var norske verft som kunne delta i konkurransen. Alle dei tre verfta har konkurransedyktige tilbod med stort innslag av norske leveransar.