Gå til innhold
Annonse
- Uønsket adferd? Det er en målsetting at vi skal se mindre av dette i fremtiden.
- Uønsket adferd? Det er en målsetting at vi skal se mindre av dette i fremtiden.
Annonse

Klimadepartementet har fått utarbeidet nye beregninger over utslippene fra fartøy som trafikkerer i norske farvann.

Rapporten viser at det er innenrikstrafikken som står for hoveddelen av utslippene, hele 55 prosent. Utenriksfarten står for 22 prosent og gjennomgangstrafikken bidrar med 16 prosent.

Utslippene fra norsk innenrikstrafikk utgjorde i 2013 hele 9 prosent av norske utslipp av CO2, 34 prosent av NOx-utslippene og 25 prosent av utslippene av SOx.

LNG, biodrivstoff og elektrisk strøm

Fagsjef Sveinung Oftedal fra Klimadepartementet la fram tallene på konferansen i Ålesund om grønn skipsfart. Han understreket at utslippene fra norsk kystfart måtte ned og at drivstoffet var en nøkkelfaktor. Han mente det må velges ut noen få typer energibærere som det skal satses på, slik at det bli nok volum til å bygge ut en fornuftig infrastruktur.

Mer om denne klimarapporten kan du lese i Skipsrevyens papirutgave som er ute i månedsskiftet juni/juli.

Annonse