Gå til innhold
Annonse

Hvem kjøpte Einar Gerhardsen fri fra nazistene? Del 5: Blom

Løsepengene for Einar Gerhardsen og Georg von Erpecom skal ha blitt kanalisert via restaurant Blom i Oslo. Foto: Oslo Bymuseum.
Løsepengene for Einar Gerhardsen og Georg von Erpecom skal ha blitt kanalisert via restaurant Blom i Oslo. Foto: Oslo Bymuseum.

Takket være innsyn i tidligere konfidensielle og hemmeligstemplede dokumenter og private brev, som ikke tidligere har vært offentlig kjent, kan Skipsrevyen nå i detalj redegjøre for hvem som kjøpte Einar Gerhardsen fri fra nazistenes klør og hvordan det hele skjedde. I en serie artikler vil Skipsrevyen formidle historien. DEL 5: Blom.

Restaurant Blom, 1943 :

Restaurantør Steffensen på  Blom i Oslo, hadde gjennom lengre tid mottatt innbetalinger av flere større pengebeløp fra ulike mennesker som var kommet innom med bulende konvolutter på hans velrennomerte etablissement i Karl Johansgate. Pengene var kvittert for som angivelige “vareinnkjøp” og lignende. Nå var tiden kommet for videre formidling. På Steffensen kontor hadde direktør Arne Jebsen innfunnet seg for å overvære  begivenheten. Hit kom også “den blendende vakre blondinen,” Astrid Dølve Dollis, som senere skulle få tilnavnet “Nesttuns Mata Hari.”. Hun var den kvinnelige kurer som skulle bringe pengene videre til tyske hender.

Astrid Dølve Dollis ble født på Nesttun. Under krigen gikk hun i tysk tjeneste. Hun ble rekruttert av Sturmbannführer Friedrich Preiss, som angivelig også ble hennes hemmelige elsker. Det skal ha vært henne som angav Max Manus, også han opprinnelig fra Bergen. Max Manus skal ha vært blant de 116 som ble arrestert i den omfattende tyske aksjonen i februar 1941, men han slapp dengang ut og fra det med skrekken. Hun skal også ha arbeidet for å få Ap-høvdingen Martin Tranmæl likvidert,  “for hun hadde hatet ham hele livet,” skal hun senere ha forklart.

Dollis ble ansett som en farlig arbeidsgiver og de illegale avisene advarte mot henne. Samtidig kom det opplysninger om at hun også jobbet for britiske Secret Service. Den norske NS-politiminister Jonas Lie forsøkte å få henne arrestert men hennes tyske kontakter berget henne. Nå hadde Halvdan Grieg og Arne Jebsen tatt kontakt med henne og bedt om hjelp for å berge von Erpecom og Gerhardsen.

“Innbetalingene skjedde til restaurantør Steffensen på Blom i Oslo, “ skriver Hauge. “Pengene var dirigert dit fra Wallendahl & Søn AS, fra Rolf Westfal-Larsen og fra Rederiforbundets folk etter initiativ fra Arne Jebsen.” Av forsiktighetsgrunner hadde Jebsen avtalt å utbetale pengene i rater ettersom operasjonen skred frem.

(Historien fortsetter i morgen på www.skipsrevyen.no kl. 1400.)

Annonse