Gå til innhold

Skipsrevyen feirer 50 år i år. Hver uke presenterer vi en ny smakebit fra det første året – 1971. Har du tips, eller en god historie knyttet til Skipsrevyen, så del gjerne med oss.

Skiosrevyen  nr. 2/1971: Aukra Bruk satser igjen på spesialskip

…..med hekktråler til Den Kongelige Grønlandske Handel

Aukra Bruk A/S undertegnet nylig kontrakt med Den Kongelige Grønlandske Handel for bygging av en hekktråler for fangst i grønlandske farvann.

Denne kontrakten innleder en ny periode hvor Aukra Bruk igjen vil satse på hekktrålere og fabrikkskip. Også tidligere har man ved dette skipsbyggeriet i stor grad befattet seg med disse skipstyper, og Aukra Bruk vil i denne forbindelse være kjent for byggingen av «Nordstar», Nord-Norges største fabrikktråler og inntil oktober 1969 det nest største som noengang var bygget i Norge.

Kontrakten ble tegnet i konkurranse med en rekke danske og norske verft, og flere prosjekter på dette området er under utarbeidelse, foruten at flere tilbud er ute. Tidligere erfaringer viser at Aukra Bruk også her står godt rustet overfor oppgaven, og spesialskip vil nok bli en hovedsak for verftet i tiden fremover.

Hekktråleren har fått Aukra Bruks byggenummer 48 og skal leveres i mai 1973. Dødvekttonnasjen blir noe under 500 tonn og bruttotonnasjen  ca. 750 tonn. Hoveddimensjoner: Lengde: 58,6 m, bredde 11,2 m og dypgående 4,2 m. Den skal bygges til klasse + 1A1, hekktråler IS A i DetNorske Veritas og er søsterskip til tidligere levert tråler fra dansk skipsverft til Den Kongelige Grønlandske Handel.

Bildet viser langskipssnitt av den aktuelle hekktråleren.

50 millioners kontrakt til Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk

Etter lengre tids vellykkede forhandlinger er nylig en kontrakt på 50 millioner norske kroner brakt vel i havn. - Det er islandske kjøpere som står bak, og den islandske regjeringen har gitt sitt samtykke til den store bestillingen.

Det dreier seg om 5 hekktrålere i størrelsesorden på noe under 500 br. reg. tonn og 151 fots lengde. Tegne - og konsulentarbeidet utføres av Ankerconsult A/S, Bergen, og dette arbeidet er alt kommet så langt at man regner med å kunne starte på byggingen av den første båten på slutten av året. På et senere tidspunkt er det innkommet ytterligere èn bestilling på samme type tråler, og byggeprogrammet vil etter planen vare til et godt stykke ut i 1974. Samtlige båter blir bl.a. utstyrt med Ulstein Passiv Stabiliseringssystem som etter hvert har vunnet stor innpass også på trålerne, hvor arbeidsforholdene med dette systemet blir vesentlig bedret i tillegg til at det resulterer i mindre rulling ved lav skipshastighet f.eks. ved tråling.

Trålerne vil bli meget tidsmessige og avansert utstyrt, og det meste av dette utstyret vil være av norsk fabrikat. Rederiet som skal ha den første båten, er det samme som i 1963 fikk den første av en serie på 12 som tidligere er levert til Island. Rederiet som skal ha båt nr. 2, har tidligere fått to skip fra Flekkefjord. Byggingen av den forrige serien ble påbegynt i 1963 og avsluttet i 1967 med i alt 12 båter.

- Samtlige skrog skal bygges ved Kvina Verft i Kvinesdal for så å kompletteres ved Flekkefjord, forteller verkseier Leif Konglevoll til Skipsrevyen. Med denne siste kontrakten har slippen en ordremasse som løper opp i nærmere 80 millioner kroner, da medregnet den nylig overleverte M/S «Alstern» til svenske redere. (Se spesiell omtale annet sted i bladet).

Konglevoll sier ellers at dette byggeprogrammet sannsynligvis betinger mer arbeidskraft og kanskje noen nyinvesteringer i både verktøy og maskiner. I dag er arbeidsstokken  ved de to bedriftene, Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk og Kvina Verft, på tilsammen 150 mann, og det må i stor utstrekning opplæring til for å få nok faglært arbeidskraft.

Island har en del av sin flåte som trålere, den vil alltid være gjenstand for fornyelser, og denne gangen vil dette nok bety økt beskjeftigelse ved Flekkefjord-verftet. Ellers er å nevne at dette er den største enkelt-kontrakten i verftets historie, slutter verkseier Konglevoll.