Gå til innhold
Annonse

Havyard leverte brønnbåt til Norsk Fisketransport

M/S
M/S "Namsos" omtales i Skipsrevyen 1/2016. Foto: Havyard
Annonse

I går leverte Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn sitt nybygg nr. 124, brønnbåten «Namsos» til rederiet Norsk Fisketransport.

Kontrakten på byggingen av «Namsos, som er et Havyard 587 brønnbåt design ble signert i november 2013. I går ble skipet overlevert til rederiet, og det skal direkte i oppdrag i en langtidskontrakt med Oppdretternes Miljøservice (OMS).

Videreutvikling

«Namsos» og Havyard 587 designet er en videreutvikling av brønnbåten «FS Stormy», som Havyard leverte i 2014. Norsk Fisketransport (NFT) kjøpte senere rederiet som bestilte «FS Stormy» og operer båten, som nå heter «Havtrans». «Havtrans» var en prototype fra Havyard når den ble bygd, der spesielt systemet med sylindriske tanker innebar mye nyutvikling. Havyard og NFT har brukt erfaringene med driften av «Havtrans» til å videreutvikle og forbedre Havyard 587 designet som nå har blitt «Namsos».

Børge Lorentzsen, sjef nybygg og viseadm.dir. i NFT sier de er brønnbåtrederiet som har størst erfaring i å frakte laks i sylindriske tanker. – «Victoria Lady» var den første brønnbåten med sirkulære tanker og NFT hadde den innleid for noen år siden. Vi så allerede da at sirkulære tanker har en del store fortrinn framfor firkantede tanker. Erfaringen vår med drift av «Havtrans» har gjort oss helt sikre på at vi har valgt rett konsept og at dette konseptet kommer vi også i fremtiden til å ha stor fokus på når vi planlegger nye prosjekter.

– I tillegg er skrog og framdriftslinje på en Havyard 587 veldig drifstofføkonomisk. Vi frakter kan frakte tre ganger så mye laks med «Havtrans» og «Namsos», som vi gjør med noen av de eldre båtene våre med samme drivstofforbruket. Dette kommer selvfølgelig våre kunder til gode og sist men ikke minst, så er det en stor miljøgevinst knyttet til dette.

- «Namsos» er garantert ikke det siste nybygget vårt og slik det ligger an nå vil det neste også bli et slikt konsept, sier nybyggingssjef Børge Lorentzsen.

God prosjektgjennomføring

Trygve Solaas, prosjektleder ved Havyard Ship Technology i Leirvik sier byggingen av «Namsos» har vært et utfordrende prosjekt, men at det har gått meget bra. – En moderne brønnbåt i dag er et avansert skip, der mange system skal tilpasses, installeres og testes, sier Solaas. – På mange måter er det mer komplisert å bygge brønnbåt enn de fleste offshore skipene vi har levert. Vi må huske at skipet skal håndtere levende fisk på en slik måte at kvaliteten er best mulig når den blir levert. Derfor gjennomfører vi omfattende tester av fiskehåndteringssystemene før skipet blir levert. En ekstra utfordring i prosjektgjennomføringen er at vi har gjort endringer i designet underveis, som følge av tilbakemeldinger fra kunde og driften av «Havtrans». Vi har vært presset på tid og rederiet var nok litt i tvil om vi skulle klare leveringstiden. Men jobben har vært godt planlagt og godt gjennomført av Havyard og underleverandører og nå har vi levert vi et topp skip til kunden på den tiden vi lovde, sier prosjektleder Trygve Solaas.

Spekket med Havyard-teknologi

Brønnbåtdesignet Havyard 587 er et ekte Havyard produkt hvor de forskjellige forretningsområdene i Havyard har samarbeidet tett med rederen i å utvikle, utruste og bygge en svært effektiv brønnbåt.

Havyard Design & Engineering i Fosnavåg har stått for design og konstruksjonsunderlag for å bygge båten.I tillegg har avdelingen i Ålesund stått for elektrodesign, levert Havyard IAS automasjon- og alarmsystem, navigasjon- og kommunikasjonssystem og Havyard ConceptBridge integrert broløsning.

Havyard Ship Technology, i Leirvik i Sogn har stått for utrustning, testing og ferdigstillelse av båten.

Havyard MMC i Fosnavåg har levert alt utstyr til håndtering av den levende fisken om bord. Dette består av utstyr og system til lasting, lossing og distribusjon av fisken, fisketelling og sortering, vannbehandling og kjøling, vasking, avlusing og automasjon og overvåkning. Norwegian Electric Systems i Bergen har levert elektriske tavler, generatorer og elektromotorer.

Hoveddata Havyard 587

Lengde: 84,6 m

Bredde: 16,9 m

Kapasitet: Tre sylindertanker på totalt 3250 kubikk

Hovedmaskin: 3000 kW

Mannskap: 12 personer