Gå til innhold
Annonse
Ny analyse viser verdiskapingen av havvind for Norge. Foto: Menon/Eksportkreditt.
Ny analyse viser verdiskapingen av havvind for Norge. Foto: Menon/Eksportkreditt.

Flytende havvind kan bli norsk milliardindustri. Det viser en analyse av verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norsk industri innen flytende havvind.

Annonse

– Flytende havvind har et enormt eksportpotensial, og eksportrettede arbeidsplasser gir generelt høy verdiskapning, sier administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Otto Søberg. Effektiv bruk av virkemidler vil sannsynligvis spille en viktig rolle for at den norske verdikjeden kan ta del i kommersialiseringen av flytende havvind og derigjennom bygge internasjonal konkurransekraft i et voksende marked. Vi ønsker å være en bidragsyter til at dette skjer, sier Otto Søberg.

Det er Menon Economics har gjennomført analysen på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind klyngen i samarbeid med Eksportkreditt Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, GCE NODE, Haugaland Vekst og Greater Stavanger. For første gang verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind kartlagt.

Milliardbutikk for Norge

Ifølge Menon-analysen vil den samlede omsetningen for flytende havvind ligge mellom 1900 og 3400 milliarder kroner globalt i perioden mellom 2020 og 2050. Analysen viser at norskbasert industri for flytende havvind har et verdiskapingspotensial på mellom 69 og 117 milliarder kroner, med en mulig sysselsettingseffekt på mellom 74 300 og 128 400 årsverk. Da har Menon tatt utgangspunkt i en subsidiert utbygging av to flytende havvindparker på 500 MW hver på 2020-tallet. I tillegg til en norsk markedsandel innen flytende havvind på 80 prosent nasjonalt og 20 prosent globalt.

For mens markedet for bunnfast havvind domineres av internasjonale aktører, er flytende havvind et relativt umodent men raskt voksende marked. Det byr på muligheter for Norge å ta en ledende rolle og kapre betydelige markedsandeler.


Hjemmemarked betingelse for suksess

Analysen har videre identifisert fire faktorer som anses som essensielle for å kunne realisere verdiskapings- og sysselsettingspotensialet for norsk næringsliv. De fire er: et aktivt hjemmemarked, være tidlig ute med utvikling av flytende havvind, en tydelig visjon fra myndighetens side, og tilpassede virkemidler for å realisere flytende havvindutbygginger.

I 2009 bygget norske aktører verdens første flytende pilotprosjekt innen flytende havvind, Hywind Demo. I dag planlegger Equinor å bygge ut en flytende havvindpark på Tampen-feltet. Dette prosjektet vil kunne bidra til å legge grunnlaget for å utvikle en norskbasert industri på veien mot en kommersialisering av flytende havvindteknologi, men Hywind Tampen alene vil ikke være tilstrekkelig til at norsk leverandørindustri får den nødvendige erfaringen til å kunne ta steget ut i verden.

 

Annonse