Gå til innhold
Trond Williksen i Salmar. Foto: Gustav Erik Blaalid.
Trond Williksen i Salmar. Foto: Gustav Erik Blaalid.

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Ocean Farming/Salmars Havmerd er under bygging i Kina, og oppdrettsnæringen venter spent på at det første konseptet for utviklingskonsesjoner som ble godkjent, skal fullføres. Administrerende direktør Trond Williksen sier til kyst.no at prosjektet med Havmerden går etter planen og den forventes å settes i drift på Frohavet i høst.

Den ferske Salmar-sjefen sier at prosjektet er svært spennende både for selskapet, men også for laksenæringen da det representerer et startskudd på mer havbasert oppdrett.

– Jeg har stor tro på at mer eksponert oppdrett vil være en viktig vektor for vekst i næringen i fremtiden, kommenterer Williksen. 

Selskapet var først ut å søke om utviklingkonsesjoner og fikk den 28 februar tildelt de første utviklingstillatelsene fra Fiskeridirektoratet til sitt havmerd-konsept, som skal plasseres på lokaliteten Frohavet utenfor Frøya. De åtte tillatelsene de fikk innvilget er begrenset opp til 780 tonn laks/ørret hver for en periode på sju år.

– Etter planen

Offshoremerden til Salmar/Ocean Farming har et budsjett på rundt en milliard kroner. Foto: Ocean Farming.
Offshoremerden til Salmar/Ocean Farming har et budsjett på rundt en milliard kroner. Foto: Ocean Farming.

Piloten er allerede kommet godt på vei i byggingprossesen ved det kinesiske verftet CSIC Qingdao Wuchuan Heavy Industry, og ifølge Williksen går byggingen bra.

Les også: Bygger Norges første havbaserte oppdrettsanlegg i Kina

– Prosjektet med Havmerden går etter planen og den forventes å settes i drift på Frohavet i høst. Dette er i tråd med det som tidligere har vært kommunisert, sier han.  

Salmar/Ocean Farming har flyttet lokaliteten der Havmerden skulle plasseres til Frohavet utenfor Frøya, nærmere bestemt lokaliteten Nystø som ligger rett øst for grensene til naturresservatet i Froan. Dette er nordøst for lokaliteten Håbranden, som de allerede hadde fått godkjent.

Morten Lyssand fra Global Maritime, har tidligere sagt at offshoremerden til Salmar er en fiskeoppdretters drøm, og selskapet har de tre siste årene samarbeidet med Salmar/Ocean Farming om utviklingen av Havmerd-konseptet, som til nå har en estimert verdi til rundt en milliard.